เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0046 30/05/2562 ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 244 20190530164912.PDF
0045 30/05/2562 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 320 20190530163258.PDF
0044 30/05/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) 187 20190530134253.PDF
0043 30 พ.ค. 62 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 236 20190530133907.PDF
0042 29/05/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 244 20190529151242.PDF
0041 28/05/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 285 20190527160616.PDF
0040 27/05/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 190 20190527155928.PDF
0039 22/05/2562 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 244 20190527152551.PDF
003 25/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร 277 20190521170556.PDF
002 04/01/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอบรมผู้ช่วยพยาบาล ปีงบประมาณ2562 187 20190521172654.pdf

ดูข่าวรับสมัครงานเก่า