เลขที่ข่าว:00112

วันที่:13/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการตัดสิน ร้านอาหาร ศูนย์อาหารโรงพยาบาลปากช่องนานา ปี2563


โรงพยาบาลปากช่องนานาขอประกาศผลการตัดสินผู้ประกอบการร้านอาหาร ศูนย์อาหารโรงพยาบาลปากช่องนานา ประจำปี 2563
ดีงมีรายชื่อร้านอาหารและ รายชื่อผู้ประกอยการตามเอกสารแนบท้ายนี้