เลขที่ข่าว:00115

วันที่:18/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น