เลขที่ข่าว:00116

วันที่:28/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์