11 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ร้านทุเรียน บ้านมดปากช่อง คุณเพ็ญนภา ปรีชาเกษตรกิจ และ คุณยายอัญชัญ ปรีชาเกษตรกิจ นำทุเรียนก้านยาว และทุเรียนชะนี จำนวน 5 เข่งใหญ่ กว่า 60 แพค โดยมอบให้น้องตั้งใจ เยาวชนจิตอาสาปากช่อง นำมามอบให้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพท
11 พฤษภาคม 64 คุณสุวรรณี เจริญเลิศทวี (บจก.เจริญเลิศทวี)มอบ คุกกี้ 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคอาหารและขนม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 คุณศศิวิมล ศรีฟัก และคุณพีรพงษ์ ทองใบ มอบ น้ำดื่ม 15 แพ็ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ร้านคาเฟอิน เบเกอรี่ มอบขนมเค้กเบเกอรี่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ร้านพรเจริญหนองสาหร่าย ร่วมกับร้านประเสริฐเลิศรส และร้านอุไรไหมไทยมอบ ข้าวขาหมู ไก่อบโอ่ง ข้าวเหนียวทุเรียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ร้านอาหารมิดวินเทอร์ เขาใหญ่ มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ร้านตาฮักตาแพงบริจาคข้าวผัดกุ้ง 50กล่อง ผัดเผ็ดปลาดุก 50 กล่อง ขนมปัง 100 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 คุณป้าประมวล และ ลุงอนันต์ สัมมาวรณ์ สท.สุวัตร ผญ. บุญส่ง กาด่านจาก ชุมชนมิตรภาพ ม.13 วัดกลาง มอบข้าวกล่อง และมะม่วง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ร้านแม่ติ๋ม (กองวัคซีน) คุณอภิชัย รังสิมาการ คุณศันสนีย์ แสงทอง ด.ช.อภิโชค รังสิมาการ และร้านมงคลชัย บริจาคข้าวเหนียวมะม่วง และแตงโม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ร้านเรย์ข้าวกล่อง มอบข้าวกล่อง 20 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ร้านกูโรตีชาชัก ปากช่อง คุณสมจิตร จงจอหอ มอบชาชักและโรตี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 คุณณิศาภัค ปันติวงค์ คุณปริยาภรณ์ หงษ์ทอง และคุณมาละ กานิเหตุ มอบข้าวกล่อง และแคปหมู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน(หลวงปู่อุทัย สิริธโร) มอบเจแปนนิสชีสเค้ก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 กลุ่มเขาใหญ่ฟ้าใสน้ำสวย กลุ่มกฟผ. และกลุ่มวศ. OAG มอบข้าวจำนวน 50 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
คุณเกษรา องค์รัตนประทาน (ร้านทรัพย์เจริญ) มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 เพื่อสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
11 พฤษภาคม 64 ครอบครัวคุณแม่ฮวย ขอมีกลาง มอบเงินจำนวน 300,000 บาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2 (คลินิกหมอครอบครัวปางแก)
11 พฤษภาคม 64 คุณแม่สุวรรณา หมากตะคุ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
11 พฤษภาคม 64 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคน้ำดื่มจำนวน 75 แพ็ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 คุณบัณฑิต กิติโสภากุลและครอบครัว มอบแอลกอฮอล์ขนาด 200 ml. จำนวน 50 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 คุณณัฎฐนันท์ มักอันไพศาล และคุณคณารัตน์ มากคำ บริจาคข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
11 พฤษภาคม 64 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อำเภอปากช่อง มอบ ชุด PPE จำนวน 300 ชุด ชุดเอี๊ยมจำนวน 500 ชุดหน้ากากจำนวน 300 ชิ้น หน้ากาก N 95 จำนวน 250 ชิ้น หน้ากาก 3 M จำนวน 50 ชิ้น แว่นตา goggle จำนวน 50 อัน ถุงมือแพทย์จำนวน 50 กล่อง น้ำ
11 พฤษภาคม 64 บ้านนุ๊ก ปายบินไปด้วยกัน บริจาค น้ำดื่ม มาม่า ยูโร่ น้ำมะพร้าว ชุด PPE และแมส เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ผู้บริจาคไม่ประสงค์จะออกนาม มอบขนมและนม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คุณนันทิดา ทองศร คุณศิริลักษณ์ ขมพุทซา คุณปัณฑิรา กานโคกกรวด คุณสุกัญญา ทองสง่า มอบขนมและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ร้าน Kazoku ครัวป้าสุ คุณวิตา คุณโน๊ต คุณกุ้ง มอบน้ำและขนมปังโรลม้วน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คุณแอม นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา และเพื่อนๆบริจาคก๋วยเตี๋ยว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คนไทย ในฮ่องกง ร่วมใจบริจาคข้าว 100 กล่อง น้ำ 5 แพ็ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คุณรัตนา บำรุงราษฎร์ บริจาคขนมไข่หง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ด.ต.ธนพัฒน์ แสนรัมย์ คุณวนิดา เหมแดง คุณเขมิกา พิมพ์ศิริ มอบซาลาเปา 250 ชิ้น หมั่นโถ 50 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คุณบุญลือ ศรีมายน คุณเงิน จงพรมราช คุณเกษร จงพรมราช บริจาค มะม่วง เขียวเสวย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ครอบครัว บุณยรัตน์ ครอบครัว เชื้อพิบูลย์ ครอบครัว วรรณนาพิรมย์ ครอบครัว สมบูรณ์ ครอบครัว กสิบาล มอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ดร.สุนทราภรณ์ บริจาคข้าวมันไก่ 30 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ร้านซ้งโภชนา มอบข้าว 50 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด หน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 2 ลัง และ face shield 40 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คุณยายป่อง พร้อมด้วยลูกสาว ผจก.ศูนย์นิสสัน มอบผลไม้ ตะลิงปิง มะม่วง ข้าวหมาก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ร้าน kin shushi มอบข้าวลาบปลาแซลมอน 20 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 ผู้บริจาคไม่ประสงค์จะออกนาม บริจาคนมสด 30 ถ้วย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ร้านอาหารมิดวินเทอร์ เขาใหญ่ มอบข้าว 50 กล่องและน้ำดื่ม 60 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
10 พฤษภาคม 64 คุณวิทยา ทุยยะค่าย มอบสิ่งของใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 ร้านตงตงกระเพาะปลา ร้านเจ๊นุชขนมหวาน ไนท์ปากช่อง บริจาคกระเพาะปลาและขนมหวาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 กลุ่มครูสมาธิ รุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ ร้านน้องใหม่ กองวัคซีน มอบ ผัดหมี่โคราช จำนวน 50 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 กลุ่มหน่าหลึ่ม สายบุญโคราช มอบบะหมี่สำเร็จรูปให้กับตู้นานาปันสุข เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณภูมิ มหิสรากุล คุณพรเพ็ญ มหิสรากุล คุณณัชฐนันต์ ดาขุนทด คุณภัทรวดี ศรีวานนท์ บริจาคขนมเข้าตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 ผู้บริจาคไม่ประสงค์จะออกนาม มอบเครื่องดื่มและขนม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณอรอนงค์ สมมิตร และครอบครัว ป๊อปคอร์น และเค้กกล้วยหอม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 โรงเรียนปัญญาประทีปมอบสลัดผักออแกร์นิค และ ผลไม้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 ร้านกี่เล้งไช้การแว่น มอบน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ 65 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 ครอบครัวประสิทธิ์รักสวย มอบขนมและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 ร้านสามชัยกลการ สเต็กคาวบอยโคราช สาขาปากช่อง มอบข้าวกล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 แม่อรชร ครัวหญ้าคา และครอบครัว มอบ ข้าวคลุกกะปิ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณพรทิพย์ ราซินแมกี้ และครอบครัว มอบข้าวเหนียวหมูและขนมหวาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ร้านอาหารมิดวินเทอร์เขาใหญ่ มอบข้าว และ น้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณวาสนา ทองพูน และคุณ จามจุรี เปียซื่อ มอบข้าวกล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณชมพูนุช ฮุนตระกูล บริจาคเจแปนนิสชิสเค้ก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณเล็ก (ประเทศเกาหลี) มอบข้าวแกง 20 ชุด และเจ้พิศ ตลาดเช้าปากช่อง มอบข้าวแกง อีก 5 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
9 พฤษภาคม 64 คุณปาจรีย์ รุ่งเรือง และคุณสมรรัตน์ สณสห และเพื่อนๆ มอบชุด PPE 40 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 ร้านยุ้งข้าว บริจาคขนมบัวลอย 12 ถ้วย และมะม่วง 2 ลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 ไพบูลย์ อพาร์ตเมนต์ บริจาค ผัดซีอิ๊ว 90 กล่อง ขนมหวาน 70 ถุง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 ชุมชนหนองกะจะ 1 บริจาคข้าว 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 ร้านเมืองทองกาแฟ และร้าน มงคลเพิ่มทรัพย์ มอบข้าวและขนม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 น้องๆนักดนตรีปากช่อง นำเงินที่ได้จากการเล่นดนตรี มารวบรวม ทำข้าวกล่อง 50 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 คุณบัญญพนต์ สุขะปรเมษฐ และพี่ๆน้องๆ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เพื่อนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย แม่บ้านชุมชนบ้านเหนือ อ.สีคิ้ว คุณสมพร ศิริโชติและครอบครัว มอบอาหารกลางวัน ขนมและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ร
8 พฤษภาคม 64 พลอากาศโทหญิงดวงฤดี คีรีวัฒน์ แม่ชีน้อง คุณทักขพล วรรธนะสาร มอบขนมเค้ก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 คุณอรอนงค์ สมมิตร บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้ รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 คุณอรอนงค์ สมมิตร ครอบครัวพรมกูล ครอบครัว พุ่มเพชร มอบผัดซีอิ๊ว 200 กล่อง เจลแลกอฮอล์ 100 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 พระสมุห์สุเทพ อนาวิโล เจ้าคณะตำบลขนงพระเขต 2 เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง พร้อมทีมสะพานบุญ วัดตะเคียนทอง ชาวบ้านปิ่นทอง และบ้านตะเคียนทอง มอบข้าวเหนียวไก่ย่าง 200 ชุด
8 พฤษภาคม 64 The MEW มอบข้าว น้ำสมุนไพร และขนม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 คุณยายป่อง ศรีบัวบาน มอบตะลิงปิง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
8 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ร้านอาหารมิดวินเทอร์เขาใหญ่ มอบอาหาร 50 กล่อง น้ำดื่ม 60 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 พระอาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ สวนป่าสิทธิโก 1-2 และคณะญาติโยม บ.คลองสมบูรณ์ หมู่ 7 ต. คลองม่วง อ. ปากช่อง บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน ราคา 800,000 บาท
7 พฤษภาคม 64 คุณวิศิษฎ์ - คุณมาลี โค้วนลินทิศ มอบเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาท เพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
7 พฤษภาคม 64 คุณเกรียงศักดิ์ - คุณวชาไล มหิทธกร พร้อมลูกหลาน มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
7 พฤษภาคม 64 ร้าน River Curve restaurant & cafe มอบเงินบริจาคจำนวน 125,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
7 พฤษภาคม 64 15.00 น. ร้านกูโรตีชาชัก คุณสมจิตร จงจอหอ มอบ ชาชัก และโรตี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 ผู้บริจาคไม่ประสงค์จะออกนาม บริจาคขนมปัง สังขยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 กลุ่มรุ่นครูสมาธิรุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบขนมปังและกาแฟ 3 in 1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 ร้านปูเบเกอรี่ มอบขนมปัง ให้เด็กกักตัว หอผู้ป่วยเฉพาะกิจร่มเย็น ชั้น 6 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 คุณวิภาพร งามลม บริจาคข้าว 28 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 คุณปรียดา มาลาลักษณ์ และครอบครัว พร้อมด้วยเพื่อนๆ มอบอุปกรณ์ และสิ่งของ ให้กับเด็กๆกักตัว ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจร่มเย็น ชั้น 6 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 บริษัท โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด มอบน้ำดื่ม คริสตัล 220 แพ็ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 ดร.หัทยา เกื้อสกุล โรงเรียนสกุลศึกษา มอบข้าวขาหมูครัวเพ็ญจา จำนวน 30 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 ร้านบ้านธรรมชาติ และกลุ่มเพื่อน มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม นม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 The MEW มอบข้าวกล่อง ผัดซีอิ๊ว น้ำสมุนไพร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 คุณยายจุก นุ่นยองใย มอบน้ำดื่มดีวา 50 แพ็ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 น้ำพริกหมูกระจก By แม่ติ๊ก มอบน้ำพริกกากหมู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ร้านอาหารมิดวินเทอร์ เขาใหญ่ มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 60 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ และครอบครัว มอบข้าวกล่อง 80 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์วราราม มอบขนมกระหรี่พั๊พ จำนวน 70 ห่อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 คุณวาสนา ทองพูน มอบ ขนมจีน 30 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
7 พฤษภาคม 64 SUNTORY PEPSICO บริษัท แป๊บซี่ มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 คุณแม่ธิราภรณ์ จิตภาวนา ภิรัตกุล วัดป่าไตรสิกขาภาวนา อ.วังน้ำเขียว (ขณะนี้ท่านอยู่ที่วัดสัมมาสัมโพธิญาณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย) มอบมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวนกว่า 1,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปาก
6 พฤษภาคม 64 ดร.หัทยา เกื้อสกุล โรงเรียนสกุลศึกษา มอบอาหารจำนวน 50 ชุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 เดอะมิว มอบข้าวแกงเขียวหวาน 30 กล่อง น้ำ 30 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 ร้านธวัชชัยค้าไม้ หนองสาหร่าย มอบกาแฟ คอฟฟี่เมต และน้ำตาลทรายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 ร้านผ้าม่านกาพัณ์ดีไซน์ คุณ นิรัญญา พลจันทึก คุณเรณู วาปะณิดานนท์ คุณเขมมิกา ลาภสมบัติ คุณวิระชัย นาสมชัย ร่วมมอบขนมเค้กกล้วยหอม 200 ชิ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคล
6 พฤษภาคม 64 คุณกมลชัย นามวงศ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด. (มหาชัย) มอบขนมและน้ำผลไม้ ให้กับเด็กๆที่หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 คุณประมวล คุณอนันต์ สัมมาวรณ์ ผู้ใหญ่บุญส่งและ สท.สุวัตร กาด่านจาก มอบข้าวโพดต้มจำนวน 63 ชุด และมะม่วง พริกเกลือจำนวน 53 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 ศิษย์เก่าโรงเรียนปากช่อง รุ่น 15 มอบข้าวกล่อง 40 กล่อง อาหารว่าง 25 ชุด กาแฟและนม 40 ขวด ให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ที่กักตัว เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 สมาคมฮากกา ปากช่อง มอบกระหรี่พัฟ 140 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 คุณพิชญ์พิศุทธิ์ สิงคเสลิต (ร้านตำวันนี้)มอบข้าวกล่องจำนวน 40 กล่อง และสลัดผักจำนวน 10 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 คุณสุปราณี ประยูรทอง มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ (ร้านอาหารมิดวินเทอร์ เขาใหญ่) มอบ ข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง และน้ำดื่ม 60 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
6 พฤษภาคม 64 คุณพรรณี แสงคำ (ป้าจี้ด) และครอบครัว มอบขนมไข่ จำนวน 25 ชุด ให้ทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 นายนิวิทย์ ต้นสมบูรณ์ บริจาคเงิน 10000 บาท นายชาติชาย นางสุภาพ ศรีสังวาลย์ บริจาคเงิน 2000 บาท พร้อมด้วย นายชนุตร์ คงเพ็ชร์ นางยุรีพร หิญชีระนันทน์ นางสาวสิรี คล้ายคลึง และนายสุวิจักขณ์ สองเมือง มอบขนม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจในการป
5 พฤษภาคม 64 ไร่องุ่น พรมชน และน้ำดื่มเขาใหญ่ สปริง มอบ ชุดPPE 60 ชุด และน้ำดื่ม 50 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ร้านข้าวมันไก่ตอนหน้าอำเภอ ร่วมกับ ครอบครัวธูปหอม และโรงคั่วกาแฟ LUCK ROASTER มอบข้าวมันไก่ 45 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 บริษัท อังคณา ฟาร์ม มอบเมล่อน จำนวน 18 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ร้อยตรีประวิทย์ ขุมจันทร์ ร้อยโทอัมพร จำปาเงิน ร้าน ป.เป็ด ตามสั่ง ร้านเจ๊น้อยไก่สด พี่น้องชาวตลาดเช้าทางรถไฟ มอบ อาหารกลางวัน จำนวน 200 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ร้าน ป.มินิมาร์ท บ้านท่าช้าง มอบขนุนสุก 30 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 คุณมธุรส ศรีจันทร์และครอบครัว ชุดอาหารว่าง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 คุณยุ้ย บ้านขนมมณีรัตน์ มอบ เค้กกล้วยหอม 70 ชิ้น กระหรี่พั๊พ 70 ชิ้น เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 Cha nom Tao มอบชาชง จำนวน 120 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ขนมไทยบ้านผู้การ by MK บริจาคขนมไทย จำนวน 50 ถุง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ตลาดออเจ้า มอบข้าว 20 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 กีเล้งไช้การแว่น มอบ วุ้นมะพร้าว และ มะยมเชื่อม เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ครอบครัวอาจารย์สัจจา สืบสิริ มอบพิซซ่า จำนวน 10 ถาด เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ทีมงานสายบันเทิง กลุ่มรักวิบากปากช่อง มอบข้าวผัดปู 330 กล่อง น้ำ 300 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 กลุ่มสตรีแอบแซ่บ ส้มตำลีลา หมู่ 8 บ้านหนองตาแก้ว นำมะม่วงพริกเกลือ และ มะม่วงแช่อิ่ม มามอบให้ รวม 200 ถุง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 บริษัท พี.อาร์. ฟู้ดแลนด์ จำกัด มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วย ขนม เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 ครูสุรเชษ และ ครูจิตนภา กันไชยคำ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) มอบกาแฟกระป๋อง เครื่องดื่มชาเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 กลุ่มเพื่อนร่วมสบทบทุน จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้เด็กๆ ที่หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 โครงการปันน้ำใจต้านภัยโควิด โดย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ร่วมกับ กลุ่ม PERSISTENT RIDER มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม 20 แพ็ค นมไวตามิลล์ 2 ลัง น้ำอัดลม 3 ลัง หน้ากากอนามัย 50 กล่อง ถุงมือ 2 กล่อง น้ำส้มพร้อมดื่ม 2 แพ็ค น้ำยาล้างจาน
5 พฤษภาคม 64 คุณณหทัย หิรัญประทีป มอบ Mister Donut KFC Pizza เค้กกล้วยหอม และ บราวนี่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ กับผู้ป่วยกักตัว ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ตึกร่มเย็น
5 พฤษภาคม 64 หจก.เอกลักษณ์ลามิเนต มอบแคสตัส 100 ต้น เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
5 พฤษภาคม 64 คุณทองคำ และ คุณสมคิด ดอนชัย มอบมะม่วงกวน จำนวน 60 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณป้าคมคาย เณรศิริ (บริษัทเต็นท์รถเณรศิริ) และกัลญาณมิตร มอบ ทอดมันปลาอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ครอบครัวสาคอนสุทธิ มอบมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ร้านโอ้ซาลอน และครอบครัว บริจาค Face shield เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณสมจิตร จงจอหอ บริจาคข้าว 120 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณนิภา กลิ่นบุปผา คุณแอ๊ด พลชาติ คุณวิรัตน์-คุณปิ่นมณี-คุณคิมหันต์ เถินมงคล คุณภัทราวดี-คุณเสน่ห์-คุณปรึก-คุณสุริชาติ จิตตรง มอบขนม ให้เด็กๆที่รักษาตัว หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณอารดา เคนผาพงศ์ และครอบครัว Yarda Art Studio มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์ด้านศิลปะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตวิทยาสำหรับเยียวยาและกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยเด็ก รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนปากช่อง คุณสุมิตรา ทองสุข มอบขนมเค้กจำนวน 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ครัวเกาะแก้ว มอบข้าวกล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ตลาดนัดออเจ้า มอบข้าวกล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ผู้ใหญ่อุดม จาวจิตร์ชื่น คุณกาญจนา จำปาเงิน จากกลางดง มอบมะม่วง 300 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 กลุ่มผู้บริจาคมอบขนมปัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ร้านปูเบเกอรี่ มอบขนมให้ผู้ป่วย ชั้น 6 และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ร้านพรเจริญหนองสาหร่าย ร้านประเสริฐเลิศรส บริจาคไก่อบโอ่ง 10 กล่อง ข้าวเหนียวมะม่วง 20 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณไพโรจน์ วชิโรพรอนันต์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท ให้ รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณบัญญพนต์ สุขะปรเมษฐ คุณสมบัติ-คุณสมพร วิริยะจรรยาและครอบครัว มอบอาหารกลางวัน 100 กล่อง และน้ำดื่ม 9 แพ๊ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณวรนุช เชื้อวงษ์ มอบ ยำแหนม 102 ชุด บะหมี่ 38 กล่อง นม 1 ลัง ขนมกรอบ 3 ห่อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ร้านเขาใหญ่พุงกาง มอบขนมปัง 237 ชิ้น ขนมห่อ 10 ห่อ ร้านเขาใหญ่ปลายนา มอบน้ำสมุนไพร 50 ขวด สถานธรรมปัญจคีรี เขาใหญ่ มอบ น้ำดื่ม 35 แพ็ค และหนังสือสวดมนต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 พระหนูพาน กตปุญโญ วัดคีรีวันต์ และญาติธรรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้า มอบน้ำดื่ม ให้เด็กๆ ที่หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 คุณคัดเค้า อินจะนา มอบขนมและนมกล่อง ให้เด็กๆ ที่หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
4 พฤษภาคม 64 ร้านผักเจ้ปลา ตลาดเช้า บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 43 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 บริษัท IFS มอบข้าวต้ม 30 ชุดและขนมหวาน 20 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 กลุ่มครูสมาธิ รุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบ ผัดหมี่โคราช 30 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 ร้านนฤมลกล้วยเบรคแตก by สะใภ้ปากช่อง มอบ กล้วยเบรคแตก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 สตรีวิทยา รุ่น 66 บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาทให้ รพ.ปากช่องนานา โดยมีคณะผู้บริหารร่วมรับมอบในครั้งนี้
3 พฤษภาคม 64 คุณนงเยาว์ สอนจ่าย บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาทให้ รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 น้องตั้งใจ ร่วมกับบ้านขนมไทยและใบตอง มอบมะม่วงน้ำปลาหวาน จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันพระอาจารย์แดง บริจาคชมพู่และมะม่วง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 The Mew ข้าวกล่อง 30 กล่อง น้ำ 30 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 ครอบครัวโรจนกร น้าเกรินลุงหนุ่ม ตลาดประปาโคราช ครอบครัวอ่อนชั่ง และครอบครัวอินต๊ะสุวรรณ์ บริจาค KFC 20 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 คุณอำไพพร แก้วบุตรดี และครอบครัว บริจาค กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัย มาม่า ขนม นม และน้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ (ร้านอาหารมิดวินเทอร์ เขาใหญ่) และคุณก้อย สวนกล้วยไม้อุษา บริจาคอาหาร จำนวน 50 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 60 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ปากช่อง มอบนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ให้กับผู้ป่วยและเด็กๆ ชั้น 6 ตึกร่มเย็น รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 สวนบิ๊กเต้ มอบขนมจีบ ซาลาเปา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
3 พฤษภาคม 64 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน มอบข้าวกล่อง และขนมบราวนี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 โชคดีแทรคเตอร์และโชคดีแบตเตอรี มอบ ขนม โอวัลติน กาแฟ ข้าวกล้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 ธารน้ำใจจากการรวมกลุ่มผองเพื่อน บริจาค น้ำ ขนม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณดวงใจ ตั้งสง่า และคณะ พร้อมด้วย ญาติ นพ.เกรียง ตั้งสง่า มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณประภัทร บุญภาวัฒนา และ คุณกฤชยกร ชาญสูงเนิน มอบขนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 ร้าน Kazoku มอบ ขนมจีบ 20 กล่อง ขนมปังกรอบ 20 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 ร้านขนมหวาน กุลธิดา คุณสายทิพย์ กุลแก้ว คุณยุภาพร ดำสันเทียะ มอบวุ้นกะทิ 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 ร้านปังโฮป และเพื่อนๆ มอบขนมเค้ก 120 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณปภัสสวรรณ์ ปรณ์ธนเกียรติ์ และครอบครัว มอบขนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 เดอะมิวเขาใหญ่ บริจาค ราดหน้าปลาหมึก 15 ถ้วย ขนม 24 กล่อง น้ำดื่ม 24 ขวด ข้าวกล่อง 30 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 ตลาดมารวย มอบข้าว 20 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณชญานนท์ เลิศฤทธิ์พงศ์ บริจาคขนม 20 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ร้านอาหารมิดวินเทอร์เขาใหญ่ บริจาคอาหาร 50 กล่อง และเครื่องดื่มจำนวน 60 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณรตินธร - ชฎาพร บุญชนาชินทินา และครอบครัว มอบขนมและวุ้นกะทิ 53 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณอันนา พ่อเซ้ง คุณอิฐ ป้าน้อยลุงปา คุณอิ๊ง คุณอิง คุณหลิง คุณซูชิง คุณปิง คุณออย บริจาคข้าวกล่อง 12 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณวาสนา ยาคำ และครอบครัว บริจาคข้าว 45 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
2 พฤษภาคม 64 คุณพิมพวรรณ ถนอมวงษ์ บริจาคกล้วยหอม 13 หวี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 ร้านข้าวเหนียวมะม่วงคุ้มจ้าวนาง มอบข้าวเหนียวมะม่วง จำนวน 140 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 กลุ่มรุ่นครูสมาธิรุ่น 421 (คุณพจน์) สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 40 ชุด แตงโม 10 ลูก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณศรีสุดา สุขพอดี มอบ ขนมจีบ 30 กล่อง แซนวิซ 30 ชิ้น น้ำสมุนไพร 96 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณวรรณชญานันท์ สุขวัฒนมงคล มอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ผู้ใหญ่อุดม จาวจิตรชื่นและคุณกาญจนา จำปาเงิน มอบผลไม้ มะม่วง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ร้านแซ่บเศรษฐี มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ร้านแซ่บ 19 มอบยำ 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ตลาดมารวย มอบข้าวกล่อง 20 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณอฤทัย ไชยแก้ว มอบเฉาก๊วยเต็งหนึ่ง 50 แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณกฤตยชญ์ อ้วนแก้ว นักกายภาพ รพ.ปากช่องนานา คุณยายเอื้อมพร บุญงาม และครอบครัว คุณ อำนาจ-สมควร โสภาน้อยและครอบครัว มอบขนม นม อาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ร้าน mother say no มอบขนมปังครัวซอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 โฮเฮงสู้โควิด ธารน้ำใจส่งมาทางไปรษณีย์ บริจาคขนม กาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณรดีพร รัตนวิรากร มอบ ขนม น้ำขิง น้ำเต้าหู้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 กลุ่มเพื่อน โรงเรียนปากช่อง ( เที่ยวละไม )ร่วมบริจาค ขนม อาหาร นม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ร้าน The Mew มอบอาหารกล่อง ผัดไท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณวรรณดา ตุ้มนิลกาล ร้านสลัด PP&P ตลาดไนท์ มอบสลัดและอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ร้านลาบบุรีรัมย์(หน้ารพ.) มอบข้าวกล่องแบะน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณอัฏฐ์ ออย อันนา อิงค์ อัศวานันท์ มอบข้าวกล่อง 12 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ (ร้นอาหารมิดวินเทอร์ เขาใหญ่) มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 60 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณโสรญา และคุณกัญจน์ณิชา เนินขุนทด บริจาคชาใต้หวัน 75 แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 โครงการค้ำคูณ ค้ำจูน โดย คุณเบญจรัตน์ และเพื่อน บริจาคขนม น้ำดื่มและนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณกันธิชา โพธิ์จันทร์ มอบข้าว 76 กล่อง น้ำ 100 ขวด และผลไม้+ขนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 ร้านน้องยูโรหมูปิ้ง&แซนวิช มอบ แซนวิช 20 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
1 พฤษภาคม 64 คุณคณัฐชา จิรา และครอบครัวเลิศด้วยลาภ บริจาคขนม และนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 ญาติธรรมวัดวังเพิ่ม-พระภาวนา , เพื่อนTU เจมี่/ตาล/พิม/พี่หมี/ผึ้ง/แหม่ม/นุ้ย , เพื่อนปากช่อง เจน/นุช/บุ๋ม/ปาล์ม/อ้อ มอบ ทอดมันปลาหมึก กุ้งเด้ง น้ำสมุนไพร และน้ำพั้นช์ พร้อมมอบชุด PPE จำนวน 1 กล่อง
30 เมษายน 64 เจ๊เกลียวขนมไทย มอบขนมไทย 30 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 แม่เฌอ น้องริบบิ้น น้องริบเบล บริจาคข้าวกล่อง 30 กล่อง ข้าวเหนียวมะม่วง 4 ชุด ให้เด็กๆ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจรพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณณัฐธิดา บุญเพิ่ม และคุณวัระชาติ พรหมชา บริจาคขนมและน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 อู๋ดอกไม้ บริจาค ยำลูกชิ้น 21 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณป้าสมพิศ ร้านขายยาเอี่ยมวัฒนา มอบข้าวเหนียวไก่ย่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณเยาวมาลย์ บัวงาม มอบขนมหวาน 29 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 บ้านสวนอาษากิจ บริจาคน้ำป่าว 2 แพค ขนมเบรค 50 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 ร้านกูโรตีชาชัก ปากช่อง มอบโรตีและชาชัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 ร้านกุนเชียงเจ๊แหม่ม บริจาคข้าว 100 กล่อง น้ำดื่ม 45 แพ็ค น้ำสมุนไพร 100 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 ร้าน cha nom toa มอบ ชาชง 150 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 ร้าน sunroof มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุดให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณอารีวรรณ พันธ์ดี บริจาคขนม และนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 ร้านบาร์ไอติม มอบไอศครีม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณแนท คุณกิ๊ฟ คุณลูกกอล์ฟ มอบ เฟรนช์ฟรายส์ นักเก็ต ไก่จ๊อ ร้านของทานเล่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 the mew เขาใหญ่บริจาคข้าวกระเพรา 10 กล่อง หมูกิมจิ 10 กล่อง คุกกี้มะพร้าว 20 ชิ้น น้ำดื่มสมุนไพร 30 ขวดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 2564 บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด บริจาคนมอัดเม็ด สูตรป้องกันฟันผุ 1 ลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 nestle milk official มอบ นม 2 ลัง และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 ร้านนิด เต็นท์เช่า ปากช่อง มอบ บราวนี่จำนวน 100 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณสมชาย นาวงค์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนปากช่อง มอบข้าวขาหมู จำนวน 30 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 64 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) มอบ ขนม นม ชุดสมุดวาดเขียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณนนทรัน กรายทองและครอบครัว มอบขนม 15 แพ็ค ยูโร่เค้ก 4 กล่อง และนม 2 ลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณก้อยสวนกล้วยไม้อุษา มอบขนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณเรียบร้อย วิริยะพันธุ์และคุณอมรรัตน์ นิ่มน้อย มอบโดนัทจำนวน 100 ชิ้น ให้ เด็กๆและเจ้าหน้าที่ที่หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
30 เมษายน 64 คุณเวนิส วงษ์ทวีพานิช มอบฝรั่งสดจำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 64 กลุ่มครูสมาธิ รุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบ ขนมปัง 30 ชุด และ กาแฟ 4 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 เด็กปากช่อง มอบ โดนัท Krispy Kreme จำนวน 6 กล่องให้เด็กๆและแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วยร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 64 the mew เขาใหญ่บริจาคข้าวกล่อง 30 กล่อง และน้ำดื่ม 30 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 คุณมนัส-คุณพัชรา จันทวงศ์ พร้อมบุตรหลาน มอบ บราวนี่คัพ เค้กกล้วยหอม จำนวน 60 ชุดให้เด็กๆและผู้ป่วยที่ตึกโควิด รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 ร้านสมานโอชากับร้านธวัชอะไหล่ยนต์ มอบอาหาร และขนมเค้ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 เฮียตี๋ เจ๊เนียง ร้านทวีศิลป์ อีเลคทริค มอบพัดลม นม ขนม มาม่าสำเร็จรูปและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 แลนด์บรีซ รีสอร์ท ปากช่อง และ นาเขา คาแฟ่ มอบ ผัดหมี่โคราช ส้มตำ นำสมุนไพรชงดื่ม 200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 คุณอรสา ธุระสุขการ และ นางสาวชนาภา นิมเจริญวรรณ(พรรคไทยภักดี) มอบ ขนม นม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่ตึกร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 ร้านทวียนต์ ทวีกิจ มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 ศิษย์เก่าโรงเรียนปากช่อง รุ่น 15 (ป.ช.15) มอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 คุณพอตา ก้อนทอง คุณวิวัฒน์ ลิ้มเสรี คุณณทิพรดา กิตติสมเนตร คุณจันทร์จิรา เตียบฉายพันธ์ คุณมงคล กลิ่นหอมโสภณ/อุดมภักดี มอบข้าว 30 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 ครอบครัวกล่องสูงเนิน มอบ ขนม นม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่ตึกร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 คุณกฤษดา มอบเครื่องดื่มชาเย็น ชาเขียว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด มอบน้ำผลไม้ 10 ลัง น้ำดื่ม 6 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 Club Y มอบอาหารแมคโคนัลด์ จำนวน 20 ชุด ให้กับเด็กๆ ที่กักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ภายในโรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญและส่งกำลังใจให้เด็กๆ
29 เมษายน 2564 เจ๊นกกุนเชียง มอบองุ่นสด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 บ้านลูกชุบ บริจาคขนมลูกชุบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ข้าวมันไก่ เจ๊เพ็ญตลาดกังวาฬและครอบครัว มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 ร้านกาแฟวราลี มอบ ขนม ขนมเค้ก นม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆที่ตึกร่มเย็นเฉพาะกิจ รพ.ปากช่องนานา
29 เมษายน 2564 คุณเปมิกา ภูติโยธิน และ คุณณัฐมณฑน์ โชติธำรงสินธุ์ บริจาคเจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 Mr.David Rogers มอบหน้ากาก N95 100 ชิ้น และ ชุด PPE 100 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 พ.ต.อ.(พิเศษ)​สมนึก หงสุรพันธ์ และครอบครัว โรงแรมวินน์เฮ้าส์ เขาใหญ่ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุด PAPR ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายเจริญ เทพรังสฤษฏิ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา. และผู้ปฏิบัติงาน ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภาคสนาม อ
28 เมษายน 2564 ลุงนึกกระเพาะปลา นำกระเพาะปลามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ
28 เมษายน 2564 ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเขาใหญ่ปากช่อง มอบ เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สเปร์แบบพกพา หน้ากากอนามัย พัดลมตั้งพื้น น้ำดื่ม นม กาแฟ น้ำมันปี๊บ ถุงยังชีพ ขนมทอดกรอบ ข้าว ฝรั่งสด และเงินบริจาค จำนวน 12,000 บาทให้กับ รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋ แก๊งค์เชียร์TU คุณตาล คุณพิม คุณนิ้ง คุณหมี คุณผึ้ง คุณปาล์ม คุณบุ๋ม คุณเจมี่ คุณนุช คุณเจน และเพื่อนสกุลศึกษา คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ จ๊อปู ชาคาราเมลนมสด
28 เมษายน 2564 ร้านกินซูซิ มอบ ขนมจีนปลาแซลม่อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 ร้าน ช.หมวย มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง และเครื่องดื่ม 200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 คุณสิทธิพงษ์ จันโอ คุณต่อลาภ บุญอยู่ และคุณปริญญา ชนะ มอบข้าวเหนียวหมูทอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 เพื่อนๆห้อง x-ray มอบขนมปังแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 ร้านเอ๋หมูกระทะ มอบมะม่วงน้ำปลาหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 คุณสำราญ - คุณสราญญา กอุพาณิชนนท์ คุณไกรสิทธิ์ หาญอุดม มอบน้ำดื่ม 40 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 ครัวเจ๊หนิง บ้านบ่อทอง มอบข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู จำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
28 เมษายน 2564 คุณอิฎฐ์ คุณออย คุณอันนา อิงค์ มอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม มอบมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 คุณขวัญเรือน ยบสันเทียะ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของตนเอง
27 เมษายน 64 กลุ่มครูสมาธิรุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบผัดหมี่และถั่วต้ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋ แก๊งค์เชียร์TU คุณตาล คุณพิม คุณหมี คุณผึ้ง คุณปาล์ม คุณบุ๋ม คุณเจมี่ คุณนุช คุณเจน คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ ซาลาเปาหมูสับไข่เค็มและน้ำพั้น
27 เมษายน 2564 ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 7 เครื่อง ให้ รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 คลีนิค U&P Clinic ปากช่อง (หน้าทางเข้าเทศบาล ข้างเคอรรี่) และ คุณยุทธพงษ์ชัย ติวเตอร์ บริจาคเครื่องดื่มชงเย็น จำนวน 100 แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ร้าน กูโรตีชาชัก (สมจิตร จงจอหอ) บริจาคโรตี 50 กล่อง ชาชัก 50 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 คุณแมวพิชญาภัค จักรบุญ บริจาคน้ำแร่ 12 โหล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ครูจ๋า บริจาคมะม่วงน้ำดอกไม้ ฝรั่งลูกเล็ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 คุณวาสนา ผลอ่อน คุณอนัญญา หวังแววกลาง คุณนิชคุณ เกียบเกาะ บริจาค น้ำ 26 แพ็ค นม 7 ลัง ขนม 15 แพ็ค ยูโร่เค้ก 11 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 โรงแรมปากช่องภูเบศ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,00 บาท เพื่อสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2 (คลินิกหมอครอบครัวปางแก)
27 เมษายน 2564 ชมรม VIP เซาเทริ์น แบรนด์ และ ชมรม งูบิน ยูไนเต็ด (ฟุตบอล) บริจาค น้ำดื่ม นมกล่อง โอวันติน กาแฟ มาม่าคัพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 เสี่ยโอ ตลาดมารวย มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ร้านธวัชอะไหล่ยนต์ มอบเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาท ให้รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 คุณแม่คัมพร ข้าวเหนียวมูน คุณตุ้ยขนไทย มอบขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 การปะปาส่วนภูมิภาค มอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ร้านธวัชอะไหล่ยนต์ มอบขนมจีน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 โรงแรมธาราคีรี เพลส มอบผัดหมี่ จำนวน 94 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ครอบครัวคุณก้อย มอบข้าวมันไก่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 คุณศิรดา อัศวานันท์ (อัฎฐ์ อันดา อิงค์) มอบข้าว 12 กล่อง เค้กกล้วยหอม 18 ชิ้น น้ำ 1 แพค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย มอบหน้ากาก N95 และ ชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 คุณวนิดา จันดี(คุณติ๋ม) มอบน้ำพริก 30 กระปุก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
27 เมษายน 2564 ฟาร์มนี้มีฝัน คุณอรวรรณ พรหมศร มอบน้ำผักผลไม้ปั่น 44 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 พนักงาน CP เฟรช เขาแคน และพนักงาน CP เฟรชมาร์ทหนองสาหร่าย มอบขนมปัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 ร้าน U-Like Pakchong มอบข้าวกล่องจำนวน 200 กล่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณนัทธี คำปา "สวนเตยหอม" บริจาคน้ำดื่ม 50 แพ็ค ขนม กาแฟ น้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 ร้าน The Mew เขาใหญ่ บริจาคน้ำสมุนไพร ชา กาแฟ 76 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณตาลบ้านแสนรัก ร้านFITTO CHA ร้าน The Blacklist ร้านมะพร้าวปั่นหน้าเพื่อนเกษตร ร้านนมสด Homies ร้านแซ่บหน้าหม้อ ร้านเรา@ปากช่อง มอบ ชานมไข่มุก 405 ขวด วาฟเฟิล 70 ชิ้น ทะเลถัง 12 กล่อง
26 เมษายน 2564 Club Y มอบข้าวกล่องจำนวน 350 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋ แก๊งค์เชียร์TU คุณตาล คุณหมี คุณผึ้ง และเพื่อนๆสกุลศึกษา คุณปาล์ม คุณเจมี่ คุณนุช คุณเจน คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ สลัดโรลซีฟูด ชานมไต้หวันบุกบราวชูการ์และนำ้ส้มสด
26 เมษายน 2564 คุณยุ้ย คุณอ๊อฟ มอบขนมมาม่อนเค้ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 Khao Yai Off Road มอบข้าวกล่อง 140 กล่องและน้ำดื่ม 164 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณกานต์พิชชา ทองคำ และครอบครัว มอบขนมชิฟฟ่อน 120 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 หจก. โคราช ที.เฮช.เทรดดิ้ง บริจาค ผ้าเปียกแอลกอฮอล์ จำนวน 108 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณสุพัตรา ดีบุกดำ มอบ สปาเก็ตตี้ 200 กล่อง ข้าวเหนียวมะม่วง 80 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน มอบข้าวกล่อง ขนมปังและเค้กกล้วยหอม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 ร้านแมงปอ มอบขนมปังสังขยาจำนวน 8 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 ร้าน Aun Aem patisserie @pakchong มอบบราวนี่จำนวน 6 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณสุมิตตรา ทองสุข มอบ ขนมหวาน 200 ถ้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 ร้านนวด คุณมล หนองกะจะ มอบน้ำข้าวโพด จำนวน 114 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 สวนมหาลาภบริจาค Mask 1500 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณวิโชค อุยเจริญ และครอบครัว กุนเชียงเจ๊น้อย มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท ให้ รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณพรชัย ฉันทารุนัย และครอบครัว มอบแซนวิชและเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณก้อย สวนกล้วยไม้อุษา มอบหมวกคลุมอาบน้ำ สลัดโรล และน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 ก๋วยเตี๋ยวเรือศิลา มอบเครื่องดื่ม และขนมเบเกอรี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
26 เมษายน 2564 คุณชูชาติ ทุมกลางและครอบครัว มอบเค้กกล้วยหอม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋ แก๊งค์เชียร์TU คุณตาล คุณหมี คุณผึ้ง และเพื่อนๆสกุลศึกษา คุณปาล์ม คุณเจมี่ คุณนุช คุณเจน คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ ปอเปี๊ะทอดและนำ้ส้มสด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลา
25 เมษายน 64 กลุ่มครูสมาธิรุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบสลัดโรล จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 ร้าน 558 cafe มอบเบเกอรี่ จำนวน 17 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 คุณปรีชา - คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม มอบมะม่วงน้ำดอกไม้และข้าวเหนียวมูน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 คุณวรรณและครอบครัว มอบข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
23 เมษายน 64 คุณบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์และครอบครัวบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน 25,000 บาท อุทิศแก่คุณพ่อดุสิต ลาภรังสิรัตน์
25 เมษายน 64 คุณณัฐธิญากร เอี่ยวเจริญ มอบขนมจีบ จำนวน 59 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 The Mew เขาใหญ่ มอบ ข้าวกล่องและน้ำผลไม้ 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 ครอบครัวจันพุดซา ครอบครัวตรงดี ครอบครัวศรีทับทิม ครอบครัวพลแสง ครอบครัวสำราญถิ่น ครอบครัวพงษ์พันธ์ ครอบครัวนากุดนอก และเพื่อนๆพี่ในเฟสของรัตนาพร มอบ อาหารญี่ปุ่น พร้อมน้ำซุปจำนวน 230 ชุด และน้ำผลไม้จำนวน 33 แพ็ค
25 เมษายน 64 คุณสุกัญญา บุญชิต มอบฟักทอง และสับปะรด ให้โรงครัวของ รพ.ปากช่องนานา เพื่อใช้ประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
25 เมษายน 64 คุณอำไพ ขมจันตรี และร้านค้าตลาดเช้าปากช่อง มอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 238 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 ควีน ออฟ แมททีเรียล และคุณสืบพงษ์ หาญดำรงสุข มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด และกระดาษทิชชูเปียกให้ บุคลากรทางการแพทย์รพ.ปากช่องนานา
25 เมษายน 64 ร้านฝนหนิงขายหมู ตลาดสดเทศบาล มอบขนมจีนน้ำยา จำนวน 146 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 ร้านพงษ์พิทยาและบ้านก้อนทองรีสอร์ต(เอ๋&นุช) มอบไก่ย่างข้าวเหนียว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 ครอบครัวคุณแม่ดนัย ทาสันเทียะ บริจาค มะม่วงมันเดือนเก้า 30 กิโลกรัมและ มะม่วงแก้วขมิ้น 70 กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 กลุ่มเพื่อน ม.1 โรงเรียนสูงเนิน มอบขนมจีนน้ำยา และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
...
...
24 เมษายน 64 ขนมบ้านณิชา มอบขนมจำนวน 17 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 The mew เขาใหญ่ มอบ สปาเก็ตตี้ 24 กล่อง และน้ำดื่ม 50 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 คุณอำไพ ขมจันตรี หนองกะจะ มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 บริษัท ตังปักโคราช จำกัด มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 30 เครื่อง เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 30 เครื่อง และปรอทวัดไข้ จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่า 56,670 ให้ รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 คุณกันธิภา สิทธรานนท์ บริจาคมะม่วง 5 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 คุณสุคนธ์ จิตมั่น ในนามเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูปากช่อง มอบเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน จำนวน 100 ถ้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
24 เมษายน 64 ร้านเต็มอิ่ม By goo kaew มอบโจ๊ก จำนวน 30 ถ้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
23 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
23 เมษายน 64 คุณบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์และครอบครัวบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน 25,000 บาท อุทิศแก่คุณพ่อดุสิต ลาภรังสิรัตน์ พร้อมมอบน้ำข้าวโพด และขนมชั้น
23 เมษายน 64 คุณสุชาติ ศิริโชติภากรณ์ และครอบครัว ร้านสายทิพย์เบเกอรี่ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท
23 เมษายน 64 บริษัท คูโบต้า อนันตภัณฑ์ นครราชสีมา จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท
23 เมษายน 64 ร้านต้มข้าว มอบข้าวต้มและขนมหวาน
23 เมษายน 64 คุณวรัญญา พิกุลเงิน มอบม่วงฟ้าลั่น เชอร์รี่ มัลเบอร์รี่
23 เมษายน 64 กลุ่มครูสมาธิรุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบไก่ทอดเคเอฟซี จำนวน 3 ถัง
23 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋ คุณเจมี่ คุณนุช คุณเจน คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ เมี่ยงลุยสวน และนำ้ส้มสด และน้ำมิกซ์เบอร์รี่
23 เมษายน 64 คุณป้าแหวว และคุณกุ๊ก มอบเครื่องดื่มชา กาแฟ และขนมเค้กไข่ไต้หวัน
23 เมษายน 64 บ้านไร่ทองละมูน บ้านไร่ป๋าเหนาะ คณะแม่ดำ และคุณชยาภา นิชารัมย์ มอบข้าวกล่องและข้าวเหนียวมะม่วง
23 เมษายน 64 คุณจตุระ พึ่งธรรมสกุล มอบพัดลมจำนวน 20 ตัว ให้ รพ.ปากช่องนานา
23 เมษายน 64 คุณไกรสร วงษ์ทอง คุณสุพรรณี คล่องแคล่ว น้องเหนือและน้องหนุน มอบ น้ำเต้าหู้ 200 ขวด ปาท่องโก๋ 200 ชุด
23 เมษายน 64 กล้วยทอดป้าสอิ้ง ร้านขายยาพาดี และครอบครัว มอบ กระเพาะปลา 100 ชุด
23 เมษายน 64 คุณอาพยุง ปาซ่อนกลิ่น บริจาคกาแฟ จำนวน 3 แพ็ค
23 เมษายน 64 ครอบครัวคุณแม่ดนัย ทาสันเทียะ บริจาคมะม่วงแก้วขมิ้น 20 โล และคุณลุงกิตติ น้ำปั่นโรงกุลี บริจาคมะม่วง 10 โล
23 เมษายน 64 ฉันทนา ฟาร์ม มอบชุดเบรคขนมปังโฮลวีทฟักทองและกาแฟ จำนวน 72 ชุด
23 เมษายน 64 ร้านข้าวหมูแดงสุพรรณ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง
23 เมษายน 64 ห้างทองกังวาฬเยาวราช บริจาคขนมถ้วยฟูเผือก ฟักทอง จำนวน 50 กล่อง
22 เมษายน 64 ร้าน Majime ชา มอบเครื่องดื่มจำนวน20แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 คุณสมจิตร จงจอหอ เป็นตัวแทนคุณบอย ท่ามหาราช มอบเครื่องดื่ม 20 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 พลอากาศโทหญิงดวงฤดี คีรีวัฒน์ มอบขนมปัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 ร้านลาบบุรีรัมย์ มอบขนมจีน 20 ชุด น้ำกระเจี๊ยบ 20 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 กู โรตีชาชัก คุณสมจิต จงจอหอ และครอบครัวมอบโรตี และเครื่องดื่มชาเย็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 แลนด์บรีช รีสอร์ท มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 คุณมด คุณต้น มอบ ข้าวหมูแดง จำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 คุณป้านิตย์ มอบข้าวมันไก่ จำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 คุณสุธาทิพย์ (ร้านยำรสแซ่บ) ตลาดนัดปางแก มอบ ไก่ต้มน้ำปลา ยำหอยนางรม ยำปลาหมึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 สจ.ณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย และร้านเจริญสิน มอบ ขนมปุยฝ้าย และน้ำดื่ม ZeROKAL 30 แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนาน
22 เมษายน 64 คุณเล็กก๋วยเตี๋ยวหลังเขา บริจาคเค้กจำนวน 400 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 ร้านกาแฟวราลี มอบเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 ร้านตาฮัก ตาแพง มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 มอบ นายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย คุณอัศวิน มโนรมย์ มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง และ บริษัท แดรี่โฮม มอบนม จำนวน 200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 คุณจุไรรัตน์ บัวบล และครอบครัว มอบน้ำส้มเกล็ดหิมะ และขนมปัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 คุณรุ่งอรุณ รอดสิน โรงงานลูกชิ้นบุศรินทร์ มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
22 เมษายน 64 บริษัท เรียลเมด จำกัด บริจาค หน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
22 เมษายน 64 แพทย์หญิงพิชญาภัจณ์ มองเพ็ชร์ แผนก หู คอ จมูก รพ.ปากช่องนานา มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด
22 เมษายน 64 กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส มอบที่นอนและเครื่องนอน ให้ รพ.ปากช่องนานา เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด
21 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋ คุณเจมี่ คุณเจน คุณนุช คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ เกี๊ยวหมูปูอัด และขนมปังน้ำสลัดซีฟู้ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง และขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 กลุ่มครูสมาธิรุ่น 42 สาขา 106 วัดถ้ำไตรรัตน์ มอบข้าวเหนียวหมูปิ้ง จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 ตุณสุกัญญา จันทกูด ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง และครอบครัว มอบ เครื่องดื่มชา กาแฟ ชาเย็น และน้ำสมุนไพร รวม 300 ขวด พร้มเบอร์เกอร์ แซนวิส ครัวซองแซนวิส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 ครัวบ้านแม่เขาใหญ่ มอบ ข้าวกล่องและกระหรี่พัฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 2564 คุณปรีชา-คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
21 เมษายน 64 ไพบูลยฺรีสอร์ท และคุณฉลวย มอบกาแฟโอวัลติลสำเร็จรูป มาม่า นมไวตามิลค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 2564 เฮียกวง คุณฐานุพงศ์ พงศ์พันธุ์รดา บริษัท กวงถาวรการช่าง จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
21 เมษายน 2564 บริษัท จักราชคอนสรัคชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
21 เมษายน 64 คุณพี่ช่อ มอบ น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก จำนวน 30 กระปุก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 คุณสรินญา แย้มพราย คุณณัฐวุฒิ รักษ์กุศล ร้าน hipmilk มอบเครื่องดื่มนมสด ชานม โกโก้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 คุณชาคริต เบ็ญจมินทร์ ร้านมหาศาลน้ำปลาหวานมอบมะม่วงน้ำปลาหวานจำนวน 30 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 บ้านกระเพรากรอบมอบ สปาเกตตี้ 20 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 ดร.สุนทราภรณ์ มอบข้าวมันไก่ จำนวน 60 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 ร้านเบญจา (NANA food court) มอบมะม่วงน้ำปลาหวานจำนวน 20 ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
ธารน้ำใจ❤️......สู้ภัย Covid . 21 เมษายน 64 ร้านเจ้าเงิน ตลาดสดมิตรภาพ ทรัพย์อนันต์ฟาร์ม นพพร อลูมินั่ม ท่าเรือ และ คุณตั้ม ดอนเมือง มอบ น้ำผักผลไม้ น้ำข้าวโพด จำนวน 5 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 รุ่นจืดสนิท (รร.ปากช่อง) มอบเครื่องดื่มแปปซี่ ซี-วิต และนมถั่วเหลือง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 บริษัท เจพีที จำกัด และ Office Mate ปากช่อง มอบ เค้กกาแฟ 40 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 คุณหมอตี๋และคุณหมอตั้ม มอบ ขนมเปี๊ยะจำนวน 20 กล่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
21 เมษายน 64 คุณโอราญ มงคล บริจาคละมุด จำนวน 5 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ร้านปลาเผารัชดาไนท์พลาซ่า นำปลาเผา ปลานึ่ง และหอยแครง มามอบให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋ คุณเจมี่ คุณปิ๊ก คุณนุข คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ สลัดโรล น้ำสลัดซีฟู้ด และน้ำข้าวโพดไร่สุวรรณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง ข้าวเหนียวมะม่วง และผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 คุณต้น - คุณมด มอบไก่ทอด KFC จำนวน 10 ถัง พิซซ่า จำนวน 10 ถาดใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ร้านบะหมี่ต้มยำ ตลาดสดมิตรภาพ มอบบะหมี่ต้มยำแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 คุณกระแต ยัง และ กรรณิการ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ร้าน กู โรตีชาชัก โดยคุณสมจิตร จงจอหอ และครอบครัว และร้านเสริมสวยวิซาลอน มอบโรตีและเครื่องดื่มชานม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 คุณไพโรจน์ โตจริง คุณสุชาดา แซ่เจ็ง ร่วมด้วยญาติพี่น้องชาวตลาดป่าไผ่และพร้องเพื่อน มอบชานมไข่มุก จำนวน 250 แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 คุณภิญญพัชญ์ วิไลจิตต์ แอนดรูว์ส ผอ.รร.สัญลักษณ์วิทยา มอบกระหรี่พัฟ และขนมทองม้วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 โรงแรมธาราคีรี เพลสมอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ร้านข้าวมันไก่นายกระรอก ร้านข้าวร้านกับแกง และร้านน้ำทิพย์วารี (NANA Food Court) มอบข้าวกล่องและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง และครอบครัว มอบข้าวคั่วกลิ้ง จำนวน 100 กล่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ชมรมน้ำดื่มปากช่อง บริจาคน้ำดื่ม. 230 โหล เชอร์รี่ 50 โหล ริน 50 โหล เทมส์ 50 โหล ธารทิพย์ 30 โหล ทิพย์ RO. 20 โหล อานิก 30 โหล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 กรรณิการ์อพาตเมนท์ มอบ ผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเรืองศรีวิทยา โรงเรียนวัฒนวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
20 เมษายน 2564 คุณวรวุฒิ อ้นอารี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แนชเชอรัล ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ในเขาใหญ่ “มิราเคิลส์ไฟว์” และพ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ผกก.สภ.หมูสี ในนามตัวแทนของท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช มอบเงินบริจาคจำ
20 เมษายน 2564 คุณวิรัช – คุณอังคณา มณีรัตนะกูล และครอบครัว ร้านเฉลิมชัยแก๊ส และโรงพิมพ์เฉลิมชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อปรับปรุงแผนกกายภาพบำบัด
20 เมษายน 64 คุณดำรงเกียรติ เอื้อสุวรรณา และครอบครัว บริจาคขนมจีน 250 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 คุณยุ้ย แซนวิชบ้านขนมมณีรัตน์ มอบแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ครอบครัวคุณณรงค์ ดังใหม่ เจริญกรุง และครอบครัวคุณธิดาดี บริจาคเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ร้านแม่ป้อมขนมไทย บริจาคข้าว 90 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ร้าน Cakacoff บริจาค เครื่องดื่ม 36 แก้ว ลูกเต๋า 200 ชิ้น คอเป็ด 100ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 ร้านที่นอน มนธิชา &ครัวน้องเบนซ์(สีคิ้ว)บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 คุณเพชรา เหลืองจารุ(เจ๊แหม่มกุนเชียง) และครอบครัว บริจาคข้าว 100 กล่อง ขนม 100 ชิ้น น้ำ 20 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 คุณศิรประภา นาคตระกูลพันธุ์ บริจาคแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 Anahill Khao-yai บริจาคขนมปัง จำนวน 34 ถุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
20 เมษายน 64 บริษัท เจพีที ออโต้ไทร์ และออฟฟิศ เมท พลัส บริจาคลูกชิ้นทอดจำนวน 50 ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 นางชลอสุข แรบ และ Mr.John Michael RAb มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
19 เมษายน 64 คุณวิโรจน์ - คุณแสงจันทร์ ลีลารุ่งโรจน์ (ร้านเพื่อนเกษตรปากช่อง) มอบเงินบริจาค 50,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
19 เมษายน 64 บริษัทโตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
19 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณเจมี่ คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ ขนมปังสังขยา และน้ำเบอร์รี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
วันที่ 19 เมษายน 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
19 เมษายน 64 ประยูรออคิด มอบ พิซซ่า 3 ถาดขนมปังไส้ไก่ 1 ถาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " มอบข้าวกล่อง ข้าวเหนียวมะม่วง นมและผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 คุณไพโรจน์ โตจริง คุณสุชาดา แซ่เจ็ง ร่วมด้วยญาติพี่น้องชาวตลาดป่าไผ่และพร้องเพื่อน มอบชานมไข่มุก จำนวน 300 แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 พนักงานโรงแรมริมธารอินน์และร้านระเบียงน้ำ มอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 คุณยุ้ย แซนวิชบ้านขนมมณีรัตน์ มอบแซนวิช จำนวน 184 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 น้องรุ่ง และครอบครัวร้านอาหารบ้านเก็บตะวัน มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 อพาตเมนท์กรรณิการ์บริจาค นมกล่อง 27 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 อาศรมพรหมเทวา มอบเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
19 เมษายน 64 The mew เขาใหญ่มอบข้าวกล่อง 30 กล่อง น้ำดื่ม 2 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง และครอบครัว มอบข้าวปลาแซลมอนพริกไทยดำ จำนวน 100 กล่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 คุณบอย คุณกอล์ฟ มอบ ข้าวมันไก่ 61 น้ำดื่ม 9 แพ็ค นม 11 แพ็ค มาม่า 10 แพ็ค โอวันติน 4 ห่อ กาแฟ 4 ห่อ ขนม 6 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 บริษัท เจพีที ออโต้ไทร์ จำกัด เเละออฟฟิศเมท พลัส สาขาปากช่อง มอบเครื่องดื่ม ชานม มิกซ์ฟรุ๊ต นมฮอกไกโด และ มะม่วงน้ำปลาหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) ท่านเจ้าคุณแดง วัดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) มอบลิ้นจี่สดจากสวน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 อาโกน้ำเต้าหู้ นำน้ำเต้าหู้และปาท่องโก๋มามอบจำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
19 เมษายน 64 บริษัท เค.เจ.พี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด มอบน้ำดื่ม 50 แพ็ค และ คุณอานนท์ วงศ์วนิชกังวาฬ (ร้านอิสระ คาเฟ่) มอบน้ำดื่ม 50 แพ็ค
19 เมษายน 64 ร้านพอเพียง นวดเพื่อสุขภาพ มอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวน จำนวน 50 กล่อง และแซนวิช 100 ชิ้น
19 เมษายน 64 เฮียซิว ปากช่องไฮเวย์มอบ ลิ้นจี่สดจำนวน 50 กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 เฉลิมชัยการพิมพ์สนับสนุนป้ายไวนิลสำหรับสถานที่ตรวจโควิดให้กับ รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters " สนับสนุนโดย Golden Gold Resort โรงแรมภูวนาลี ครัวเปนลาว มอบข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมกล้วยและผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋บ้านชมจันทร์ คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบ ซาลาเปาหมูสับไข่เค็ม น้ำมิกซ์เบอร์รี่ และกาแฟน้ำมะพร้าว
18 เมษายน 64 คุณแมว คุณดาว มอบฝรั่งสดจากสวน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 โรงแรมธาราคีรีเพลส มอบข้าวกล่องจำนวน 80 กล่อง ให้เป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 คุณตั๋ง มอบขนมปังฮอทดอกและขนมปังไส้เผือก จำนวน 200 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 ส.ส.ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (เคี้ยง) มอบ ชุด PPE จำนวน 29 ชุด ขนมปังและน้ำผลไม้ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 ร้านขนมจีนเจ้านาง โนนป่าติ้ว มอบราดหน้า จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 พญ.นิศารัตน์ จองธุรกิจ จักษุแพทย์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10 ลัง ให้รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 ร้านบาร์ไอติม มอบไอศครีม จำนวน 65 ถ้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
18 เมษายน 64 เค้กพาณิชย์ และพริก มะนาว ตลาดเช้าปากช่อง มอบขนมจีนน้ำยาไข่ต้ม จำนวน 100 ชุด และน้ำดื่ม
18 เมษายน 64 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มอบน้ำข้าวโพด จำนวน 500 ขวด
18 เมษายน 64 คุณลุงสมวงศ์ นาคใหม่ และครอบครัว มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
17 เมษายน 64 ร้านอโรม่า คาแฟ่ แอนด์ อีสเทอรี่ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,800 ชิ้น ให้ รพ.ปากช่องนานา
17 เมษายน 64 กลุ่มนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 42 วัดถ้ำไตรรัตน์ และ ร้านสลัดเกษมสุขฟาร์ม(ไนท์พลาซ่า) มอบสลัดผัก จำนวน 60 กล่อง
17 เมษายน 64 เจ้าอาวาสวัดวังเพิ่ม - พระภาวนาและญาติธรรม คุณป้าแอ๋จากบ้านชมจันทร์ คุณแอม (นักกายภาพบำบัด รพ.ปากช่องนานา) มอบชานมบราวชูก้าไข่มุกบุก ชาพีช และแซนวิชปูอัดแฮม
17 เมษายน 64 ร้านอามเป็ดทอง คุณพลอยลพบุรี คุณเจี๊ยบร้านซักรีด มอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง น้ำดื่ม 3 แพ็ค
17 เมษายน 64 ร้าน กู โรตีชาชัก โดยคุณสมจิตร จงจอหอ และครอบครัว มอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง ขนมหวานคุณเจี๊ยบ มอบ วุ้น 50 กล่อง
17 เมษายน 64 คุณพิริยา ชาญณรงค์ ร้าน Fairy’s Scone House Khaoyai (แฟรี่สโคนเฮ้าส์เขาใหญ่) ร่วมสนับสนุนขนมโฮมเมดสโคนรสแครนเบอรีอัลมอนด์, ช็อคชิพส้มวาเลนเซีย และรสราสเบอรีไวท์ช็อค จำนวน 72 ชิ้น เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนาน
17 เมษายน 64 โครงการ ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters" มอบสลัดไข่จำนวน 100 กล่อง ผลไม้ 50 กล่อง ขนมปังไส้กรอก 50 กล่อง
17 เมษายน 64 ทีมงานข้าวโพดคุณเล็กและคุณยุ้ยข้าวโพดซิ่ง บริจาคข้าวโพดต้มสุก 2 ถุง
17 เมษายน 64 ขนมจีนเจ้านาง โนนป่าติ้ว มอบขนมจีนน้ำยา จำนวน 100 ชุดให้เป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
17 เมษายน 64 โรงแรมธาราคีรีเพลส มอบข้าวกล่องจำนวน 80 กล่อง ให้เป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
17 เมษายน 64 ร้านอาหารตามสั่ง พนักงาน 7-11 ปั๊ม ปตท. แยกลำสมพุง มอบข้าวมันไก่ 25 กล่อง น้ำดื่ม 9 แพ็ค และนม 7 แพ็คให้เป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รพ.ปากช่องนานา
16 เมษายน 64 สำนักงานทนายความวรรณารัตน์ มอบ เตียงผ้าใบแบบพับ จำนวน 7 เตียง ให้กับ รพ.ปากช่องนานา
16 เมษายน 64 คุณพงศ์ศักดิ์ กาญจนเสวี และครอบครัว มอบ ชุด Isolation Gown จำนวน 11 ชุด ชุด PPE จำนวน 70 ชุด Face Shield จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น หน้ากากอยามัย N95 60 ชิ้น หน้ากากผ้าสีดำ 50 ชิ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ samsung galaxy 1 เครื่อง เงินสด
16 เมษายน 64 คุณวิชัย - คุณนันทิพา มณีรัตนะกูล มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท และคุณวรนิจ งามประเสริฐพงศ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลปากช่องนานา 2
16 เมษายน 64 ร้านเป็นลาว มอบ ข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และผลไม้ 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
16 เมษายน 64 บ้านไร่สานฝัน มอบ ผลไม้และขนมปัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
16 เมษายน 64 คุณมาลี อังคุณานุวัติ และครอบครัว มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด
16 เมษายน 64 ขนมบ้านเอ๋ by Air ร้านนั่งเล่น คุณขวัญ คุณจอนนี่ คุณจ๋า คุณพลอย คุณโฟกัส คุณแดงตัดผ้า คุณแดง คุณไอซ์ คุณอาม และคุณอ้อม มอบ ขนมปัง ซาลาเปา และเครื่องดื่ม จำนวน 50 แก้ว
16 เมษายน 64 คุณประภัสสร เพศประเสริฐ มอบขนมวาฟเฟิล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา
16 เมษายน 64 โรงเรียนปากช่อง มอบน้ำดื่ม นมเปรี้ยว และหน้ากากอนามัย
16 เมษายน 64 ร้าน มาชิ โอชิ นำข้าว 60 กล่อง เครื่องดื่ม 120 กระป๋อง น้ำปล่า 120 ขวด กาแฟ 100 ซอง โอวัลติน 96 ซอง ลูกอม 2 ห่อ(300เม็ด) ขนม 12 ห่อ(144ซอง)
16 เมษายน 64 คุณพ่อศักดิ์ชัย - คุณแม่เจิม และครอบครัวสุจริต มอบชานมไข่มุกจำนวน 50 แก้ว
16 เมษายน 64 คุณธนภัท พุฒรนนท์และครอบครัว มอบ น้ำดื่มจำนวน 10 แพ็ค
16 เมษายน 64 คุณนัฏฐพร สายพานวิทยา และคุณประภัสสร เพศประเสริฐ มอบ แคร้กเกอร์ช็อคโกแลต 35 ชิ้น ช็อคบอล 24 ชิ้นบราวนี่ 50 ชิ้น ชิฟฟ่อนกล้วยหอม 20 ชิ้น มะม่วงน้ำปลาหวาน 8 ชุด และแมส 1 ลัง
16 เมษายน 64 ร้านอู๋เจี๊ยะติ๋มซำ ปากช่อง มอบ กระเพาะปลาและผัดไท จำนวน 30 กล่อง
16 เมษายน 64 คุณระวีวรรณ วรธรรม และครอบครัว (ร้านลุงพร) มอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่ม 100 ขวด
16 เมษายน 64 ร้านมุมสบาย (ซับสนุ่น) มอบ ข้าวคลุกกะปิ จำนวน 50 กล่อง และเค้กกล้วยหอม จำนวน 70 ชิ้น
16 เมษายน 64 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้ จิตอาสา 904 พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา และชมรมฮักเขาใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด แมส และ face shield 100 อัน
16 เมษายน 64 ครอบครัวคุณลุงทองคำ ดอนชัย มอบนำ้ดื่ม 50 แพ็ค
16 เมษายน 64 ครอบครัวคุณปิยะ วราบุญทวีสุข และเพื่อนๆ มอบ ข้าวมันไก่ จำนวน 200 กล่อง
15 เมษายน 64 คุณสิริกร ลิ้มเจริญ นำ ชาโยงิ จำนวน 25 แก้ว
15 เมษายน 64 คุณวิชาญ แค่มจันทึก บริจาคฟักทองสำหรับทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
15 เมษายน 64 กลุ่มครูสมาธิรุ่น 42 วัดถ้ำไตรรัตน์ สาขา 106 มอบ กาแฟ-โอวัลติน สำเร็จรูป จำนวน 4 ห่อ และนม 5 แพ็ค
15 เมษายน 64 บริษัท ต้าจง โปรดักส์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค
15 เมษายน 64 ร้านเล็กขนมครก นานามาเก็ต มอบขนมครก จำนวน 10 กล่อง
15 เมษายน 64 คุณสมควร งานทันตกรรม และครอบครัว มอบ ขนมจีน 150 ชุด ก๋วยเตี๋ยว 50 ชุด
15 เมษายน 64 ร้านอาหารเป็นลาว มอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง และผลไม้ 50 กล่อง
15 เมษายน 64 ปั๊มเชลล์ กม.1 มอบเครื่องดื่มชงสด 50 แก้ว น้ำอัดลม 2 ถาด โดนัท 20 ชิ้น
15 เมษายน 64 ดร.สุนทราภรณ์ มอบข้าวมันไก่ จำนวน 60 กล่อง
15 เมษายน 64 The Pizza สาขาปากช่อง มอบ พิซซ่า จำนวน 20 กล่อง15 เมษายน 64 The Pizza สาขาปากช่อง มอบ พิซซ่า จำนวน 20 กล่อง
14 เมษายน 64 ร้านกล่องไปรษณีย์ปากช่องราคาถูก มอบ ข้าวกล่อง 50 กล่อง
15 เมษายน 64 คุณทิพย์วิมล และครอบครัว มอบ ข้าวกล่อง 50 กล่อง แฮมเบอร์เกอร์ 40 ชิ้น น้ำ 50 แพ็ค
15 เมษายน 64 ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ชักธง ณ ปากช่อง และไร่สุวรรณศร บริจาค ก๋วยเตี๋ยว 200 ถุง และน้ำสมุนไพร 200 ขวด
14 เมษายน 64 ROMA เขาใหญ่ มอบข้าวคลุกกะปิ จำนวน 20 กล่อง
14 เมษายน 64 พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ช.ก. มอบหมายให้ ทีมจิตอาสา 904 พ.ต.ท.วิษณุ โนนคำม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมาเป็นตัวแทนมอบชุดPPE จำนวน 30 ชุด
14 เมษายน 64 ร้าน Mashi Oshi มาชิ-โอชิ มอบ ข้าว 60 กล่อง มาม่า 108 กล่อง น้ำ 9 แพค กาแฟ 100 ซอง และโอวัลติน 100 ซอง
14 เมษายน 64 ร้านกล่องไปรษณีย์ปากช่องราคาถูก มอบ ข้าวกล่อง 50 กล่อง
14 เมษายน 64 คุณอามร้านเป็ดทอง คุณเจี๊ยบบ้านซักรีด คุณพลอยลพบุรี คุณน้ำกระหรี่ปั๊บ(กองวัคซีน) มอบ อาหาร กระหรี่ปั๊บ และเครื่องดื่ม
13 เมษายน 64 กลุ่มครูสมาธิรุ่น 42 วัดถ้ำไตรรัตน์ สาขา 106 มอบ ไก่ทอดเคเอฟซี จำนวน 3 ถัง
13 เมษายน 64 คุณบุญธรรม เพ็ชร์ประเสริฐ และ ครัวนางแอนนา มาร์เก็ต มอบข้าว 30 กล่อง และน้ำ 3 แพ็ค
13 เมษายน 64 ร้านลาบสมจิตร มอบข้าวคอหมูย่าง จำนวน 60 กล่อง
13 เมษายน 64 คุณแม่ชุนหงษ์ แซ่เตียว คุณศันสนีย์ แสงทอง มอบขนม Dunkin Donuts จำนวน 139 กล่อง
12 เมษายน 64 บริษัท โอสถสภา จำกัด มอบเครื่องดื่ม 1.M150 กระชายดำ จำนวน 700 ขวด 2.โสมอินซัม จำนวน 700 ขวด 3.น้ำดื่มยันฮี 460 มล. 168 ขวด
12 เมษายน 64 ร้านข้าวตังลูกไก่ (เขาใหญ่) มอบข้าวตัง 30 กล่องใหญ่
ร้านข้าวมันไก่ตอนหน้าอำเภอ มอบข้าวมันไก่ จำนวน 55 กล่อง (11 เม.ย. 64)
ร้านยุ้งข้าว นำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม มามอบให้เจ้าหน้าที่ จุดคัดกรอง Covid-19 ที่กลุ่มงานระบาด (11 เม.ย. 64)
คุณจิรัฐพงศ์ มีไชโย มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ แบบพกพา ขนาด 30 ml จำนวน 450 ขวด และ ขนาด 250 ml จำนวน 50 ขวด (26 มี.ค. 64)
บจก.น้ำแพงเอ็นจิเนียริ่ง บจก.ซีเอสเขาใหญ่คอนกรีต1995 บจก.เจ๊เค็งฟู้ด และบจก.สโตนคลับ มอบเงิน 500,000 บาทเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษตึกเด็ก (24 ก.พ. 64)
คุณวิเชียร - คุณนันทนา มงคลสารและครอบครัว มอบโลงศพ จำนวน 2 ใบ เพื่อศพผู้ยากไร้ ( 29 มกราคม 2564 )
คุณดวงนภา วรรณภักดี ผู้วายชนม์ ประสงค์มอบเงินบริจาคโดยมีคุณมุกดา วรรณภักดีและครอบครัว เป็นตัวแทนเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ.ปากช่องนานา และจำนวน 50,000 บาท ให้คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย (26 มกราคม 2564)
คุณปราณี นิเวชพงศ์ศักดิ์ มอบเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก Digital พร้อมที่วัดความยาว 1 เครื่อง มูลค่า 9,000 บาท ( 26 มกราคม 2564 )
คุณชุติกาจญน์ เชี่ยวยางบาง บริจาคข้าวมันไก่ จำนวน 300 ห่อ น้ำดื่ม 50 แพ็ค และหน้ากากอนามัย 45 กล่อง ให้กับบุคลากรและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลปากช่องนานา (20 ม.ค. 64)
คุณนิยม ชุติรัตนพันธุ์ และครอบครัว มอบตู้แช่เย็น สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง มูลค่า 5,990 บาท ( 23 มกราคม 2564 )
ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 700,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง (22 ม.ค. 64)
บริษัท เมอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ผลิตภัณฑ์จากไม้เพื่อการส่งออก) โดย คุณธีระ ธีรพันธุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริจาค ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 3M (PPE) จำนวน 20 ชุด ,หน้ากากป้องกัน MASK 3D PM 2.5 จำนวน 35 ชิ้น ,ถุงมือสำหร
คุณอนุสราพร ใบกุหลาบ และครอบครัว บริจาคหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน 50 กล่อง (22 ม.ค. 64)
คุณเรวดี นาคกิติกูลและครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลปากช่องนานา (19 ม.ค. 64)
คุณกัลยา ขยันงาน บริจาค ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) จำนวน 75 ชุด ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (14 ม.ค. 64)
ริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (TESCO Lotus) สาขาปากช่อง บริจาค ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) (11 ม.ค. 64)
บริษัท แดรี่โฮม จำกัด มอบนมออร์แกนิคพลาสเจอร์ไรส์ (ตราแดรี่โฮม) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปากช่องนานา (6 ม.ค. 64)
Mr.David Rogers บริจาคเตียงผู้ป่วย 10 เตียง เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 1 เครื่อง และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด 1 เครื่อง รวมมูลค่า 308,000 บาท (30 ธ.ค. 63)
คุณดำรงค์ชัย - คุณสมหมาย อาชะวะบูล บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท (29 ธ.ค. 63)
ผอ.โรงเรียนสกุลศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและน้องๆนักเรียน มอบขนมให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ม.ค. 64 ให้กับผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล (23 ธ.ค. 63)
คุณสันติ จตุยศพร มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 4 ลัง ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (24 ธ.ค. 63)
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคพัดลมไอเย็น M KooL จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวม 20,560.72 บาท (22 ธ.ค. 63)
คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ในนามศิษย์เก่าราชินีบนรุ่น 34 บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 3 ห่อ (20 ธ.ค. 63)
คุณเยาวลักษณ์ คำรุ้ง บริจาคผ้าห่มจำนวน 100 ผืน ให้กับ รพ.ปากช่องนานา (15 ธ.ค. 63)
คุณอิญทิรา เกษม​รัชดา​กร​ฑ์ บริจาคเจลแอลกอฮอล์ anunta ขนาด 500 ml จำนวน 2100 ชนิดฝาปั้ม steve aurawhite ขนาด 1000 ml จำนวน​ 90 ขวด (14 ธ.ค. 63)
คณะครูและเด็กนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 รร.สตรีวิทยา ร่วมบริจาคถุงผ้า งานฝีมือเพนท์จำนวน 260 ใบให้กับโครงการ "ช่วยกัน ช่วยโลก ใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน" ของโรงพยาบาลปากช่องนานา
คุณนันทนา ตั้งศิริวัฒนามอบเงินบริจาคให้ รพ.ปากช่องนานา จำนวน 20,000 บาทเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (10 ธ.ค.63)
ในพิธีเคารพศพอาม่าจูเอ็ง แซ่ก๊วย ทางครอบครัวผู้วายชนม์ได้มอบเงินบริจาคให้ รพ.ปากช่องนานา จำนวน 20,000 บาทและมอบให้คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่ายจำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (6 ธ.ค.63)
คุณประไพ คูณทวีทรัพย์ และครอบครัว ร้านเกรียงศักดิ์สังฆภัณฑ์ มอบเครื่องวัดความดันอุโมงค์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 52,000 บาท ให้กับคลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย (26 พ.ย. 63)
คุณสุนทร เจริญเลิศทวีและครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (22 พ.ย. 63)
คุณวิชัย มณีรัตนะกูล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน มอบน้ำดื่มจำนวน 400 แพ็คให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (24 พ.ย. 63)
ดร.ประสาน ยุวานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทให้กับ รพ.ปากช่องนานา และจำนวน 100,000 บาทให้มูลนิธิ รพ.ปากช่องนานาประชาอุปถัมภ์ (17 พ.ย. 63)
Mr.David Rogers มอบเงินบริจาคจำนวน 109,405 บาทเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (17 พ.ย. 63 )
คุณวิภา คล้ายแก้ว และคุณเอกลักษณ์ ช่วงสันเทียะ มอบผ้าถุงมาเลใต้ จำนวน 140 ผืน ให้กับ หอผู้ป่วยสูตินรีเวช(หลังคลอด) หอผู้ป่วยหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (18 พ.ย. 63)
คุณวิไลวรรณ จิตรดิพรสรรค์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 6,000 บาท พร้อมพัดลมตั้งพื้นจำนวน 6 ตัว และผ้าห่มจำนวน 3 ผืนให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (15 พ.ย. 63)
โครงการสาธารณ สงเคราะห์ ธารน้ำใจไม่มีที่สิ้นสุด ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พระพรหมเสนาบดี พระธรรมปริยัติโมลี พระครูศรีชโยดม และคณะสงฆ์ (วัดหนองตาแก้ว) "ข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่ WE CARE TO GIVE" มอบอาหารปรุงสุข พร้อมด้วยอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับญาติ
คุณเอื้อมจิตร ตุลาบดี บริจาคที่นอนลม มูลค่า 10,000 บาท (12 พ.ย. 63)
คุณสุภานีย์ วศินชัชวาล บริจาคที่นอนลม มูลค่า 10,000 บาท (12 พ.ย. 63)
คุณสมใจ คุณาธินันท์ บริจาคที่นอนลม มูลค่า 10,000 บาท (12 พ.ย. 63)
คุณศรีรัตน์ กิจสัมฤทธิ และครอบครัว บริจาคเตียงมูลค่า 75,000 บาท (12 พ.ย. 63)
บริษัท เรืองโรจน์ เพ็ท ช็อป บริจาคเตียงมูลค่า 75,000 บาท (12 พ.ย. 63)
เจ๊เล็กกุนเชียง บริจาคเตียงและที่นอนกันแผลกดทับ มูลค่า 85,000 บาท (12 พ.ย. 63)
คุณทิพวัลย์ กสิกิจสกุลผล บริจาคที่นอนลม มูลค่า 10,000 บาท (12 พ.ย. 63)
ร้านอเล็กซ์ ซุปเปอร์ บริจาคที่นอนลม มูลค่า 10,000 บาท (12 พ.ย. 63)
ร้านทวีพร บริจาคที่นอนลม มูลค่า 60,000 บาท (12 พ.ย. 63)
คุณอมรา ขอไพบูลย์ บริจาคที่นอนลม มูลค่า 10,000 บาท (12 พ.ย. 63)
คุณพรชนิตว์ บัวขาว บริจาคยาสำหรับผู้ป่วยโรคไต ทางโรงพยาบาลปากช่องนานา (11 พ.ย. 63)
คุณวิไลวรรณ จิตรติพรสรรค์ บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วย ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับตึกอายุรกรรมหญิง ( 9 พ.ย. 63 )
ด.ญ.พรรณปพร ธีระอกนิษฐุ์ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ธีระอกนิษฐุ์ ด.ญ.ดิษยนันท์ อินทรักษ์ น้องๆจากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา มอบเครื่องสำอางค์ ไว้สำหรับตกแต่งศพผู้เสียชีวิต (7 พ.ย. 63)
คุณเนาวรัตน์ จันทร์จริยากุล มอบชุดของขวัญและของใช้เด็กอ่อน ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (30 ต.ค. 63)
คุณขวัญชัย เลิศศิริขจร และครอบครัว บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก มูลค่า 7,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (28 ต.ค. 63)
ห้างขายทองเยาวราช และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องพิเศษ จำนวน 500,000 บาท (21 ต.ค. 63)
ครอบครัวและเพื่อนๆของคุณศิริแข เมธาวัฒนานันท์ มอบเครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์ จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท (12 ต.ค. 63)
กู๊ดเยียร์ร่วมกับร้านลพบุรีหล่อยางปากช่อง มอบยางรถรุ่น Cargo Max จำนวน 8 เส้น มูลค่า 14,000 บาท (5 ต.ค. 63)
3bb ปากช่อง ส่งทีมช่างมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ห้องฉุกเฉิน อาคาร 100 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ฟรีทั้งค่าติดตั้งและบริการรายเดือน ( 2 ต.ค. 63)
Khao Yai Art Tree Resort นันรถเช่า ครัวทองโต๊ะจีน ดร.ธัญชภัทร ศรีชะโร คุณสรินทร์ พงษ์สว่าง บริษัท สีคิ้ว คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด และคุณ พนม จันทร(พี่ต้น) มอบชุดผู้ป่วยจำนวน 300 ชุด มูลค่า 56,250 บาท (30 ก.ย.63)
คุณสุรินทร์ - คุณบุญตา หิรัญพูนสินและครอบครัว มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อซื้อเครื่อง NIBP และที่นอนลม (30 ก.ย. 63)
คุณเซียมฟ้า-คุณอ๋า ทรัพย์พืชผล บริจาคเครื่องตรวจสมถภาพปอดจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท (24 ก.ย.63)
คุณสมบัติ เผ่าสีดาและครอบครัว บริจาครถนั่งจำนวน 6 คัน (23 ก.ย.63)
ตระกูลทาอิ่มและครอบครัว บริจาคน้ำพริกปลาแซลมอน จำนวน 145 กระปุก โรงพยาบาลปากช่องนานา (17 ส.ค. 63)
ชมรม กอล์ฟคนสร้างบ้านจัดกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ เชื่อมสัมพันธ์ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลปากช่องนานา (6ก.ย.63)
คุณแม่ประทุม ชุมศรี และครอบครัว นำพัดลม จำนวน 2 ตัว มอบให้โรงพยาบาล (14 ก.ย.63)
คุณจตุพล วิสุทธิแสง มอบข้าวสาร ถุงละ 5 โล จำนวน 20 ถุงให้กับงานโภชนาการ โรงพยาบาลปากช่องนานา (16 ส.ค. 63)
คุณปรีชา อธิปธรรมวารี พร้อมครอบครัว และกลุ่มเพื่อนพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4 ลังๆละ 24 ขวด (4 ส.ค. 63)
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ มอบเงินจำนวน 19,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( 17 กรกฎาคม 2563 )
คุณประชา อันนวสกุล คุณวัฎฏนาวัลย์ จันทร์พันธ์ และ คุณภัควัฎ อันนวสกุล มอบเงินจำนวน 38,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( 25 มิถุนายน 2563 )
คุณแม่ประไพ ปิ่นทองและครอบครัว มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( 22 มิถุนายน 2563 )
เด็กชายกฤติพงศ์ กำลังคลี่ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง มูลค่า 90,000 บาท (20 มิถุนายน 2563)
คุณกนกกร เครือไวศยวรรณ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (19 มิถุนายน 63)
สโมสรไลออนส์ เขาใหญ่-ปากช่องและสโมสรไลออนส์ปากช่องเซนเทนเนียล มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลปากช่องนานา รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท (19 มิถุนายน 63)
ในพิธีเคารพศพคุณแม่เจียสี แซ่เล้า ครอบครัวผู้วายชนม์ได้มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลปากช่องนานาจำนวน 100,000 บาท (16 มิถุนายน 63)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
คุณทองคำ ดอนชัย มอบเงิน 5,000 บาท เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (23 เมษายน 63)
ดร.ปัญจมา สุระสัจจะ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 420,000 บาทเพื่อสร้างห้อง Negative Pressure สำหรับห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ( 17 เมษายน 2563 )
...
...
คุณเดวิด โรเจอร์ส และครอบครัว มอบโทรทัศน์จำนวน 1 เครื่อง ให้กับห้องคลอด (10 เมษายน 2563)
นายปวิช บุญเจริญกิจจา นางธมล บุญเจริญกิจจา เจ้าของ บริษัทเขาใหญ่สเตชั่น ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และ เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง
ร้าน ช.หมวยและครอบครัว มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( 7 เมษายน 2563 )
คุณเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล (เฮียปิว) บริษัทในเครือตรงพานิชกรุ๊ป และครอบครัว มอบเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( 7 เมษายน 2563 )
คณะกรรมการมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง ได้ร่วมกันบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับทาง รพ.ปากช่องนานา จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในขณรปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้แผนกสิงโต มูลนิธิสว่าง
สโมสรไลออนเขาใหญ่ปากช่อง และสโมสรไลออนเซนเทนเนียลปากช่อง มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ปากช่องนานา มูลค่า 1,355,000 บาท ( 23 มีนาคม 2563 )
...
...
...
...
...
...
คณะผู้มีจิตศรัทธามอบเตียงผู้ป่วย ICU พร้อมที่นอน ตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส ดังนี้ คุณศิริรัตน์ แซ่ลี่ จำนวน 2 เตียง มูลค่า 150,000 บาท คุณเอื้อมจิตร ตุลาบดี จำนวน 1 เตียง มูลค่า 75,000 บาท คุณเอื้อมพร ตุลาบดี จำนวน 1 เตียง มูลค่า 75,000 บาท คุ
ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง ในพิธีเคารพศพคุณพ่อธง ทรัพย์ประเสริฐ ครอบครัวผู้วายชนม์ได้มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลปากช่องนานาจำนวน 200,000 บาท มูลนิธิโรงพยาบาลปากช่องนานาประชาอุปถัมภ์จำนวน 150,000 บาท และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 13 ตัว (11 มี.ค. 63)
คุณกอล์ฟ ไฮร่าบูล มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 6 กล่อง (11 มี.ค. 63)
คุณพิญญภัชญ์ แอนดรูวส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 3 กล่อง (10 มี.ค.63)
สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส มอบเต้านมแบบถัก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (5 มี.ค.63)
คุณกรรณิการ์ - คุณวัฒนชัย ฉายแสงจันทร์และครอบครัว มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 6 คัน มูลค่า 35,400 บาท (5 มี.ค. 63)
คุณศุภลักษณ์ ชมโพธิ์และครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 30,000 บาท (4 มี.ค. 63)
คุณยายเฉลิมศรี ชินสุวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (5 ก.พ. 63)
คุณเก่งกาจ คูสว่างศรี และครอบครัว (ร้านเทพอำนวยยนต์) มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน (7ก.พ.63)
ครอบครัวคุณมิชา พงษ์สว่าง และกลุ่มเพื่อน มอบข้าวหมกไก่ แก่ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจำนวน 1,000 กล่อง (6ก.พ.63)
คุณยายเฉลิมศรี ชินสุวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (5ก.พ.63)
ญาติผู้ป่วยที่เคยได้รับการดูแลจากงาน LTC และ PCC หนองสาหร่าย ได้บริจาคอุปกรณ์เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา ได้แก่ ถังออกซิเจนพร้อมหัวเกจ์ 2 ชุด เครื่อง suction 3 เครื่อง และ อุปกรณ์วัดไข้ (26ม.ค.63)
ร้านกุญเชียง " เจ๊แหม่ม" โดยคุณชูชาติ เหลืองจารุ และครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ปากช่องนานา จำนวน 16,000 บาท (25 ม.ค.63)
พล.อ.ท.วิโรจน์ ระภาพันธ์ และครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง สำหรับงานเยี่ยมบ้าน (19 ม.ค. 63)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สาขาปากช่อง มอบอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (15 ม.ค. 63)
คุณวรงค์นันทน์ สตนันท์จินตนา คุณศิริวัฒน์ ตวงดี คุณสมใจ แซ่เฮง และคุณอดิพงษ์ ถาวรวิริยะนันท์ มอบขนมปังให้ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกันนี้ได้บริจาคที่นอนลมป้องกันแผลกดทับตำนวน 1 ชุด และบริจาคเงิน 1,000 บาท (14 ม.ค. 63)
ตลาดกรีน ผักผลไม้และอาหารแปรรูปปลอดภัย บริจาคเงิน 3,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาล (10 ม.ค. 63)
หจก เมเนเจอร์ซัพพลาย บริจาค เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน10ชุด ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (17 ม.ค. 63)
ทีม LTDG (Love to do good) Cycling Team บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบของขวัญให้ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยในเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (12ม.ค.63)
คุณฟิลิป โฟลีน และครอบครัว นำเงินมามอบให้กับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลรายละ 100 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง หอผู้ป่วยเด็ก และหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด (12ม.ค.63)
คุณอธิภัทร พันธุ์งาม มอบผ้าห่มสำหรับผู้ป่วยรถนอนที่รอตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ (10ม.ค.63)
คณะผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง รถเข็นนั่ง 1 คัน โลงศพ 2 ใบ และเงินสดจำนวน 2,180 บาท (4ม.ค.63)
คุณจินตนา มาลาศรี และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองกันเปื้อนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงของโรงพยาบาล (2ม.ค.63)
คุณอุไร ใจเย็น และครอบครัว นำอาหารมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (21ธ.ค. 62)
คุณยายแก้ว ฝางแก้ว และครอบครัว บริจาคข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่งานโภชนาการ (23 ธ.ค. 62)
คุณศิริรัตน์ แซ่ลี่ ร้านทวีพร ตลาดกังวาฬวัฒนา บริจาคเงินเพื่อทำประตูอัตโมัติให้กับหอผู้ป่วยหนัก ชั้น 3 อาคารร่มเย็นเป็นสุข
คุณศิริรัตน์ แซ่ลี่ ร้านทวีพร ตลาดกังวาฬวัฒนา บริจาคเงินเพื่อทำประตูบานเลื่อนให้กับหอผู้ป่วยหนัก ชั้น 3 อาคารร่มเย็นเป็นสุข
ครอบครัวโล้พิสาร และเพื่อนๆ บริจาคผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน (13 ธ.ค. 62)
คุณวราภรณ์ ญาณประสิทธิ์เวทย์ นำข้าวมันไก่มามอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ศูนย์เปล (12 ธ.ค. 62)
ร.ต.อ.กิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์ และครอบครัว ,เขาใหญ่ผักสะอาด ,เดลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ ,บริษัท เอ็มมาลิน คอนสตัคชั่น จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซี ซิเคียวริตี้การ์ด จำกัดบริจาคผ้าห่ม 100 ผืน น้ำดื่ม 70 แพ็ค และถุงผ้าสำหรับใส่ยา 100 ใบ (11 ธ.ค. 62
คุณสมฤทัย ศรีอินทร์ และครอบครัว บริจาคโลงศพ จำนวน 2 ใบ เพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติ (5 ธ.ค. 62)
คุณสุพรรณี ส่องประเสริฐ นำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (5 ธ.ค. 62)
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี และครอบครัว บริจาคพัดลมจำนวน 4 ตัว (4 ธ.ค.62)
คุณกัญญารัตน์ ทัศนานุกุลกิจ (เฮียเค็ง) และคุณจิราพร ชัยประภา (คุณติ๊ก) ได้นำไอศครีมมาแจกให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (3 ธ.ค. 62)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีรติศึกษา บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 2,432 บาท (29 พ.ย. 62)
คุณสุวิทย์ - ด.ช. ธามธาดา กุลาเลิศ และคุณผานิตา บัวแตง บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (29 พ.ย. 62)
คุณวินัย เปี่ยมกุลวนิช บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท (27 พ.ย. 62)
คุณพัสตราภรณ์ พวงทับทิม และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 4 กล่อง และขนมสำหรับเจ้าหน้าที่ (27 พ.ย. 62)
หจก.ดิลิเวอรี่ ปากช่อง-เขาใหญ่ บริจาคผ้าห่มสำหรับผู้ป่วยจำนวน 150 ผืน (25 พ.ย. 62)
คุณรัตนชัย - คุณอุสา วงษ์เจริญสิน มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 10 คัน (23 พ.ย. 62)
หจก.ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ มอบน้ำดื่มให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 50 แพ็ค (22 พ.ย. 62)
คุณวิรัตน์-คุณเจียว เหลืองอุทัยศิลป์ คุณฐณิฐ์-คุณวรนันต์ นิธิรัตน์วณิช และเพื่อนๆ บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอุโมงค์ และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (17 พ.ย. 62)
หจก.ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ มอบน้ำดื่มให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 50 แพ็ค (17 พ.ย. 62)
คุณกัญญาณัฐ อาจคุ้มวงศ์และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เสื้อผ้าสำหรับเด็ก และน้ำข้าวโพดสำหรับเจ้าหน้าที่(16 พ.ย. 62)
คุณอารักษ์-คุณเบญจา ชลธาร์นนท์ บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณย่าสมร ชลธาร์นนท์ จำนวน 100,000 บาท (10 พ.ย. 62)
คณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา วิดมิตรภาพวนาราม บริจาคเงินจำนวน 55,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (13 พ.ย. 62)
คุณแม่ประไพ ปิ่นทองและครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท (11 พ.ย. 62)
เทสโก้โลตัส สาขาปากช่อง มอบ"หมอนหลอด" ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหญิง เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและมีแผลกดทับ (6 พ.ย. 62)
สำนักสงฆ์ป่ามะขาม มอบพัดลมและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง กระดาษชำระ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง (7 พ.ย. 62)
ครอบครัวคุณมานพ โตนิ่มผู้วายชนม์ มอบเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 10,000 บาท (24 ต.ค. 62)
บริษัท เอ็น แอนด์ บี แลนด์ แอนด์ พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เก็ท อิท เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 200,000 บาท (24 ต.ค. 62)
ร้อยตำรวจเอกกิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์ และ ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ บริจาคตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท
คุณสนอง-คุณฉวีวรรณ สาระศาลิน และครอบครัว บริจาคเครื่องวัด BP แบบ NIBP เด็ก/ผู้ใหญ่ สำหรับหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม จำนวน 100,000 บาท
คุณปานจิตต์ เวชชาชีวะ คุณสมพงษ์- คุณวิไล ก้อนทอง คุณสุกฤตา กองชุ่มและครอบครัว ครอบครัวเมฆขุนทด ครอบครัวธนันท์ไพบูลและเพื่อนๆ บริจาคเครื่องประเมินสัญญาณชีพและระดับออกซิเจน 1 เครื่อง เครื่องประเมินออกซิเจน 2 เครื่องและคลิปเด็กพร้อมเบาะและรถเข็น 4 คัน ม
คุณสิทธิชัย สิทธิยานนกร บริจาคเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท
คุณพ่อชุบ - คุณแม่สมหมาย ฟื้นชมภู บริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเคลื่อนที่ และเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท
คุณแม่เก็บ ภิรมย์เจริญและครอบครัว บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 12 ตัว มูลค่า 9,000 บาท
คุณสรชา โยคะสิงห์และครอบครัว มอบเก้าอี้ จำนวน 24 ตัว ให้หอผู้ป่วยหลังคลอด
คุณไรวินทร์ ไชยพงษ์บวรภัค บริจาคผ้าเช็ดผิวเอนกประสงค์ (ทิชชู่เปียก) ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 3 กล่อง
คุณจอห์น - คุณชลอ แรบ บริจาคผ้าเช็ดผิวเอนกประสงค์ (ทิชชู่เปียก) ให้หอผู้ป่วยทารก จำนวน 2 กล่อง
คุณเกรียงศักดิ์ - คุณวชาไล มหิทธิกร คุณทนง มหิทธิกรและครอบครัว บริจาคตู้ปลอดเชื้อ/ชุดช่วยปั๊มเลือดและสารน้ำ มูลค่า 439,939 บาท
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี บริจาคชุดผ้าปูที่นอนสำหรับผู้ป่วยให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 47 ชุด
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี บริจาคชุดผ้าปูที่นอนสำหรับผู้ป่วยให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
คุณชาตรี - คุณจุรีรัตน์ ไตรบัญญัติกุล บ.ไทยเย็น 1994 จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 110,000 บาท
คุณแม่สอิ้ง หอมพิกุล และคุณนภา ศรีเงินยวง บริจาคเก้าอี้พลาสติก 28 ตัว มูลค่า 5,600 บาท
คุณเล็กหงษ์ เพ็ชรสุวรรณ คุณละเอียด หัสดี และคุณอธิภัทร พันธุ์งาม บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น มูลค่า 27,900 บาท
คุณรัตนเดช ภัทรศิริ บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 4 เครื่อง มูลค่า15,560 บาท
คุณนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดสัญญาณชีพ มูลค่า 100,000 บาท
พลเอกอดุลยเดช อินทะพงษ์ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ และคุณโยธิน อารีย์การเลิศ บริจาคเครื่องมือแพทย์รวมมูลค่า 418,258 บาท และบริจาคเงินสด 5,605 บาท
คุณธีระ ฤทธิชัยฤกษ์ และครอบครัว บริจาครถเข็น จำนวน 10 คัน มูลค่า 23,000 บาท
ฤาษีพุทธบุตรและคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 383,000 บาท
คุณยุพิน แก้วประดิษฐ์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณวินัย หวังสกุล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 75,000 บาท
คุณคมกริช ขอเพิ่มทรัพย์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 157,000 บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเครื่องปั่นเซรั่ม (Lab) มูลค่า 145,000 บาท
คุณฐิติมา ทะวงศ์ พร้อมครอบครัว เพื่อนโรงเรียนปากช่อง คุณอภิเชษฐ ทะวงศ์ และเพื่อนๆ บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ รวมมูลค่า 24,000 บาท
คุณรมิดา อ่อนน้อม บริจาคซื้อที่นอนกันแผลกดทับ 3 หลัง และเครื่อง Printer สี 1 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ 5 ชุด มูลค่า 60,000 บาท
สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณปรีชา - คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม มอบภาพถ่ายพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) และบริจาคเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Bedside monitor)
คุณกนกกร เครือไวศยวรรณ และครอบครัว มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวม 150,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง รวมเงิน 290,000 บาท
คุณกาญจนา ชัยกังวาฬ บริจาคเตียงผู้ป่วย 2 เตียง รวมเงิน 58,000บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธุ์ บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณทุมมา แก้ววิชิต บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณนิเทศ เลิศลิมชลาลัย บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
นพ.ธงชัย - พญ. ปนัดดา เขมรัตน์ตระกูล บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณประมวล - คุณสมพงษ์ ไล้ทองดี บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท