คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ มอบเงินจำนวน 19,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( 17 กรกฎาคม 2563 )
คุณประชา อันนวสกุล คุณวัฎฏนาวัลย์ จันทร์พันธ์ และ คุณภัควัฎ อันนวสกุล มอบเงินจำนวน 38,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( 25 มิถุนายน 2563 )
คุณแม่ประไพ ปิ่นทองและครอบครัว มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( 22 มิถุนายน 2563 )
เด็กชายกฤติพงศ์ กำลังคลี่ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง มูลค่า 90,000 บาท (20 มิถุนายน 2563)
คุณกนกกร เครือไวศยวรรณ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (19 มิถุนายน 63)
สโมสรไลออนส์ เขาใหญ่-ปากช่องและสโมสรไลออนส์ปากช่องเซนเทนเนียล มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลปากช่องนานา รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท (19 มิถุนายน 63)
ในพิธีเคารพศพคุณแม่เจียสี แซ่เล้า ครอบครัวผู้วายชนม์ได้มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลปากช่องนานาจำนวน 100,000 บาท (16 มิถุนายน 63)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
คุณทองคำ ดอนชัย มอบเงิน 5,000 บาท เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (23 เมษายน 63)
ดร.ปัญจมา สุระสัจจะ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 420,000 บาทเพื่อสร้างห้อง Negative Pressure สำหรับห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ( 17 เมษายน 2563 )
...
...
คุณเดวิด โรเจอร์ส และครอบครัว มอบโทรทัศน์จำนวน 1 เครื่อง ให้กับห้องคลอด (10 เมษายน 2563)
นายปวิช บุญเจริญกิจจา นางธมล บุญเจริญกิจจา เจ้าของ บริษัทเขาใหญ่สเตชั่น ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และ เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง
ร้าน ช.หมวยและครอบครัว มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( 7 เมษายน 2563 )
คุณเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล (เฮียปิว) บริษัทในเครือตรงพานิชกรุ๊ป และครอบครัว มอบเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ( 7 เมษายน 2563 )
คณะกรรมการมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง ได้ร่วมกันบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับทาง รพ.ปากช่องนานา จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในขณรปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้แผนกสิงโต มูลนิธิสว่าง
สโมสรไลออนเขาใหญ่ปากช่อง และสโมสรไลออนเซนเทนเนียลปากช่อง มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ปากช่องนานา มูลค่า 1,355,000 บาท ( 23 มีนาคม 2563 )
...
...
...
...
...
...
คณะผู้มีจิตศรัทธามอบเตียงผู้ป่วย ICU พร้อมที่นอน ตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส ดังนี้ คุณศิริรัตน์ แซ่ลี่ จำนวน 2 เตียง มูลค่า 150,000 บาท คุณเอื้อมจิตร ตุลาบดี จำนวน 1 เตียง มูลค่า 75,000 บาท คุณเอื้อมพร ตุลาบดี จำนวน 1 เตียง มูลค่า 75,000 บาท คุ
ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง ในพิธีเคารพศพคุณพ่อธง ทรัพย์ประเสริฐ ครอบครัวผู้วายชนม์ได้มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลปากช่องนานาจำนวน 200,000 บาท มูลนิธิโรงพยาบาลปากช่องนานาประชาอุปถัมภ์จำนวน 150,000 บาท และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 13 ตัว (11 มี.ค. 63)
คุณกอล์ฟ ไฮร่าบูล มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 6 กล่อง (11 มี.ค. 63)
คุณพิญญภัชญ์ แอนดรูวส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 3 กล่อง (10 มี.ค.63)
สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเคไอเอส มอบเต้านมแบบถัก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (5 มี.ค.63)
คุณกรรณิการ์ - คุณวัฒนชัย ฉายแสงจันทร์และครอบครัว มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 6 คัน มูลค่า 35,400 บาท (5 มี.ค. 63)
คุณศุภลักษณ์ ชมโพธิ์และครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 30,000 บาท (4 มี.ค. 63)
คุณยายเฉลิมศรี ชินสุวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (5 ก.พ. 63)
คุณเก่งกาจ คูสว่างศรี และครอบครัว (ร้านเทพอำนวยยนต์) มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน (7ก.พ.63)
ครอบครัวคุณมิชา พงษ์สว่าง และกลุ่มเพื่อน มอบข้าวหมกไก่ แก่ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจำนวน 1,000 กล่อง (6ก.พ.63)
คุณยายเฉลิมศรี ชินสุวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (5ก.พ.63)
ญาติผู้ป่วยที่เคยได้รับการดูแลจากงาน LTC และ PCC หนองสาหร่าย ได้บริจาคอุปกรณ์เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา ได้แก่ ถังออกซิเจนพร้อมหัวเกจ์ 2 ชุด เครื่อง suction 3 เครื่อง และ อุปกรณ์วัดไข้ (26ม.ค.63)
ร้านกุญเชียง " เจ๊แหม่ม" โดยคุณชูชาติ เหลืองจารุ และครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ปากช่องนานา จำนวน 16,000 บาท (25 ม.ค.63)
พล.อ.ท.วิโรจน์ ระภาพันธ์ และครอบครัว มอบเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง สำหรับงานเยี่ยมบ้าน (19 ม.ค. 63)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สาขาปากช่อง มอบอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (15 ม.ค. 63)
คุณวรงค์นันทน์ สตนันท์จินตนา คุณศิริวัฒน์ ตวงดี คุณสมใจ แซ่เฮง และคุณอดิพงษ์ ถาวรวิริยะนันท์ มอบขนมปังให้ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกันนี้ได้บริจาคที่นอนลมป้องกันแผลกดทับตำนวน 1 ชุด และบริจาคเงิน 1,000 บาท (14 ม.ค. 63)
ตลาดกรีน ผักผลไม้และอาหารแปรรูปปลอดภัย บริจาคเงิน 3,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาล (10 ม.ค. 63)
หจก เมเนเจอร์ซัพพลาย บริจาค เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน10ชุด ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา (17 ม.ค. 63)
ทีม LTDG (Love to do good) Cycling Team บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบของขวัญให้ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยในเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (12ม.ค.63)
คุณฟิลิป โฟลีน และครอบครัว นำเงินมามอบให้กับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลรายละ 100 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง หอผู้ป่วยเด็ก และหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด (12ม.ค.63)
คุณอธิภัทร พันธุ์งาม มอบผ้าห่มสำหรับผู้ป่วยรถนอนที่รอตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ (10ม.ค.63)
คณะผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง รถเข็นนั่ง 1 คัน โลงศพ 2 ใบ และเงินสดจำนวน 2,180 บาท (4ม.ค.63)
คุณจินตนา มาลาศรี และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองกันเปื้อนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงของโรงพยาบาล (2ม.ค.63)
คุณอุไร ใจเย็น และครอบครัว นำอาหารมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (21ธ.ค. 62)
คุณยายแก้ว ฝางแก้ว และครอบครัว บริจาคข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่งานโภชนาการ (23 ธ.ค. 62)
คุณศิริรัตน์ แซ่ลี่ ร้านทวีพร ตลาดกังวาฬวัฒนา บริจาคเงินเพื่อทำประตูอัตโมัติให้กับหอผู้ป่วยหนัก ชั้น 3 อาคารร่มเย็นเป็นสุข
คุณศิริรัตน์ แซ่ลี่ ร้านทวีพร ตลาดกังวาฬวัฒนา บริจาคเงินเพื่อทำประตูบานเลื่อนให้กับหอผู้ป่วยหนัก ชั้น 3 อาคารร่มเย็นเป็นสุข
ครอบครัวโล้พิสาร และเพื่อนๆ บริจาคผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน (13 ธ.ค. 62)
คุณวราภรณ์ ญาณประสิทธิ์เวทย์ นำข้าวมันไก่มามอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ศูนย์เปล (12 ธ.ค. 62)
ร.ต.อ.กิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์ และครอบครัว ,เขาใหญ่ผักสะอาด ,เดลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ ,บริษัท เอ็มมาลิน คอนสตัคชั่น จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซี ซิเคียวริตี้การ์ด จำกัดบริจาคผ้าห่ม 100 ผืน น้ำดื่ม 70 แพ็ค และถุงผ้าสำหรับใส่ยา 100 ใบ (11 ธ.ค. 62
คุณสมฤทัย ศรีอินทร์ และครอบครัว บริจาคโลงศพ จำนวน 2 ใบ เพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติ (5 ธ.ค. 62)
คุณสุพรรณี ส่องประเสริฐ นำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (5 ธ.ค. 62)
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี และครอบครัว บริจาคพัดลมจำนวน 4 ตัว (4 ธ.ค.62)
คุณกัญญารัตน์ ทัศนานุกุลกิจ (เฮียเค็ง) และคุณจิราพร ชัยประภา (คุณติ๊ก) ได้นำไอศครีมมาแจกให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (3 ธ.ค. 62)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีรติศึกษา บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 2,432 บาท (29 พ.ย. 62)
คุณสุวิทย์ - ด.ช. ธามธาดา กุลาเลิศ และคุณผานิตา บัวแตง บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (29 พ.ย. 62)
คุณวินัย เปี่ยมกุลวนิช บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท (27 พ.ย. 62)
คุณพัสตราภรณ์ พวงทับทิม และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 4 กล่อง และขนมสำหรับเจ้าหน้าที่ (27 พ.ย. 62)
หจก.ดิลิเวอรี่ ปากช่อง-เขาใหญ่ บริจาคผ้าห่มสำหรับผู้ป่วยจำนวน 150 ผืน (25 พ.ย. 62)
คุณรัตนชัย - คุณอุสา วงษ์เจริญสิน มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 10 คัน (23 พ.ย. 62)
หจก.ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ มอบน้ำดื่มให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 50 แพ็ค (22 พ.ย. 62)
คุณวิรัตน์-คุณเจียว เหลืองอุทัยศิลป์ คุณฐณิฐ์-คุณวรนันต์ นิธิรัตน์วณิช และเพื่อนๆ บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอุโมงค์ และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (17 พ.ย. 62)
หจก.ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ มอบน้ำดื่มให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 50 แพ็ค (17 พ.ย. 62)
คุณกัญญาณัฐ อาจคุ้มวงศ์และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เสื้อผ้าสำหรับเด็ก และน้ำข้าวโพดสำหรับเจ้าหน้าที่(16 พ.ย. 62)
คุณอารักษ์-คุณเบญจา ชลธาร์นนท์ บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณย่าสมร ชลธาร์นนท์ จำนวน 100,000 บาท (10 พ.ย. 62)
คณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา วิดมิตรภาพวนาราม บริจาคเงินจำนวน 55,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (13 พ.ย. 62)
คุณแม่ประไพ ปิ่นทองและครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท (11 พ.ย. 62)
เทสโก้โลตัส สาขาปากช่อง มอบ"หมอนหลอด" ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหญิง เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและมีแผลกดทับ (6 พ.ย. 62)
สำนักสงฆ์ป่ามะขาม มอบพัดลมและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง กระดาษชำระ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง (7 พ.ย. 62)
ครอบครัวคุณมานพ โตนิ่มผู้วายชนม์ มอบเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 10,000 บาท (24 ต.ค. 62)
บริษัท เอ็น แอนด์ บี แลนด์ แอนด์ พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เก็ท อิท เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 200,000 บาท (24 ต.ค. 62)
ร้อยตำรวจเอกกิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์ และ ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ บริจาคตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท
คุณสนอง-คุณฉวีวรรณ สาระศาลิน และครอบครัว บริจาคเครื่องวัด BP แบบ NIBP เด็ก/ผู้ใหญ่ สำหรับหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม จำนวน 100,000 บาท
คุณปานจิตต์ เวชชาชีวะ คุณสมพงษ์- คุณวิไล ก้อนทอง คุณสุกฤตา กองชุ่มและครอบครัว ครอบครัวเมฆขุนทด ครอบครัวธนันท์ไพบูลและเพื่อนๆ บริจาคเครื่องประเมินสัญญาณชีพและระดับออกซิเจน 1 เครื่อง เครื่องประเมินออกซิเจน 2 เครื่องและคลิปเด็กพร้อมเบาะและรถเข็น 4 คัน ม
คุณสิทธิชัย สิทธิยานนกร บริจาคเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท
คุณพ่อชุบ - คุณแม่สมหมาย ฟื้นชมภู บริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเคลื่อนที่ และเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท
คุณแม่เก็บ ภิรมย์เจริญและครอบครัว บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 12 ตัว มูลค่า 9,000 บาท
คุณสรชา โยคะสิงห์และครอบครัว มอบเก้าอี้ จำนวน 24 ตัว ให้หอผู้ป่วยหลังคลอด
คุณไรวินทร์ ไชยพงษ์บวรภัค บริจาคผ้าเช็ดผิวเอนกประสงค์ (ทิชชู่เปียก) ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 3 กล่อง
คุณจอห์น - คุณชลอ แรบ บริจาคผ้าเช็ดผิวเอนกประสงค์ (ทิชชู่เปียก) ให้หอผู้ป่วยทารก จำนวน 2 กล่อง
คุณเกรียงศักดิ์ - คุณวชาไล มหิทธิกร คุณทนง มหิทธิกรและครอบครัว บริจาคตู้ปลอดเชื้อ/ชุดช่วยปั๊มเลือดและสารน้ำ มูลค่า 439,939 บาท
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี บริจาคชุดผ้าปูที่นอนสำหรับผู้ป่วยให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 47 ชุด
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี บริจาคชุดผ้าปูที่นอนสำหรับผู้ป่วยให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
คุณชาตรี - คุณจุรีรัตน์ ไตรบัญญัติกุล บ.ไทยเย็น 1994 จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 110,000 บาท
คุณแม่สอิ้ง หอมพิกุล และคุณนภา ศรีเงินยวง บริจาคเก้าอี้พลาสติก 28 ตัว มูลค่า 5,600 บาท
คุณเล็กหงษ์ เพ็ชรสุวรรณ คุณละเอียด หัสดี และคุณอธิภัทร พันธุ์งาม บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น มูลค่า 27,900 บาท
คุณรัตนเดช ภัทรศิริ บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 4 เครื่อง มูลค่า15,560 บาท
คุณนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดสัญญาณชีพ มูลค่า 100,000 บาท
พลเอกอดุลยเดช อินทะพงษ์ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ และคุณโยธิน อารีย์การเลิศ บริจาคเครื่องมือแพทย์รวมมูลค่า 418,258 บาท และบริจาคเงินสด 5,605 บาท
...
...
คุณธีระ ฤทธิชัยฤกษ์ และครอบครัว บริจาครถเข็น จำนวน 10 คัน มูลค่า 23,000 บาท
ฤาษีพุทธบุตรและคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 383,000 บาท
คุณยุพิน แก้วประดิษฐ์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณวินัย หวังสกุล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 75,000 บาท
คุณคมกริช ขอเพิ่มทรัพย์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 157,000 บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเครื่องปั่นเซรั่ม (Lab) มูลค่า 145,000 บาท
คุณฐิติมา ทะวงศ์ พร้อมครอบครัว เพื่อนโรงเรียนปากช่อง คุณอภิเชษฐ ทะวงศ์ และเพื่อนๆ บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ รวมมูลค่า 24,000 บาท
คุณรมิดา อ่อนน้อม บริจาคซื้อที่นอนกันแผลกดทับ 3 หลัง และเครื่อง Printer สี 1 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ 5 ชุด มูลค่า 60,000 บาท
สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณปรีชา - คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม มอบภาพถ่ายพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) และบริจาคเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Bedside monitor)
คุณกนกกร เครือไวศยวรรณ และครอบครัว มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวม 150,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง รวมเงิน 290,000 บาท
คุณกาญจนา ชัยกังวาฬ บริจาคเตียงผู้ป่วย 2 เตียง รวมเงิน 58,000บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธุ์ บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณทุมมา แก้ววิชิต บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณนิเทศ เลิศลิมชลาลัย บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
นพ.ธงชัย - พญ. ปนัดดา เขมรัตน์ตระกูล บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณประมวล - คุณสมพงษ์ ไล้ทองดี บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท