คุณวิรัตน์-คุณเจียว เหลืองอุทัยศิลป์ คุณฐณิฐ์-คุณวรนันต์ นิธิรัตน์วณิช และเพื่อนๆ บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอุโมงค์ และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (17 พ.ย. 62)
หจก.ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ มอบน้ำดื่มให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 50 แพ็ค (17 พ.ย. 62)
คุณกัญญาณัฐ อาจคุ้มวงศ์และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เสื้อผ้าสำหรับเด็ก และน้ำข้าวโพดสำหรับเจ้าหน้าที่(16 พ.ย. 62)
คุณอารักษ์-คุณเบญจา ชลธาร์นนท์ บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณย่าสมร ชลธาร์นนท์ จำนวน 100,000 บาท (10 พ.ย. 62)
คณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา วิดมิตรภาพวนาราม บริจาคเงินจำนวน 55,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (13 พ.ย. 62)
คุณแม่ประไพ ปิ่นทองและครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท (11 พ.ย. 62)
เทสโก้โลตัส สาขาปากช่อง มอบ"หมอนหลอด" ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหญิง เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและมีแผลกดทับ (6 พ.ย. 62)
สำนักสงฆ์ป่ามะขาม มอบพัดลมและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง กระดาษชำระ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง (7 พ.ย. 62)
ครอบครัวคุณมานพ โตนิ่มผู้วายชนม์ มอบเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 10,000 บาท (24 ต.ค. 62)
บริษัท เอ็น แอนด์ บี แลนด์ แอนด์ พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เก็ท อิท เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินเพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 200,000 บาท (24 ต.ค. 62)
ร้อยตำรวจเอกกิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์ และ ดิลิเวอรี่ปากช่อง-เขาใหญ่ บริจาคตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท
คุณสนอง-คุณฉวีวรรณ สาระศาลิน และครอบครัว บริจาคเครื่องวัด BP แบบ NIBP เด็ก/ผู้ใหญ่ สำหรับหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม จำนวน 100,000 บาท
คุณปานจิตต์ เวชชาชีวะ คุณสมพงษ์- คุณวิไล ก้อนทอง คุณสุกฤตา กองชุ่มและครอบครัว ครอบครัวเมฆขุนทด ครอบครัวธนันท์ไพบูลและเพื่อนๆ บริจาคเครื่องประเมินสัญญาณชีพและระดับออกซิเจน 1 เครื่อง เครื่องประเมินออกซิเจน 2 เครื่องและคลิปเด็กพร้อมเบาะและรถเข็น 4 คัน ม
คุณสิทธิชัย สิทธิยานนกร บริจาคเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท
คุณพ่อชุบ - คุณแม่สมหมาย ฟื้นชมภู บริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเคลื่อนที่ และเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท
คุณแม่เก็บ ภิรมย์เจริญและครอบครัว บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 12 ตัว มูลค่า 9,000 บาท
คุณสรชา โยคะสิงห์และครอบครัว มอบเก้าอี้ จำนวน 24 ตัว ให้หอผู้ป่วยหลังคลอด
คุณไรวินทร์ ไชยพงษ์บวรภัค บริจาคผ้าเช็ดผิวเอนกประสงค์ (ทิชชู่เปียก) ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 3 กล่อง
คุณจอห์น - คุณชลอ แรบ บริจาคผ้าเช็ดผิวเอนกประสงค์ (ทิชชู่เปียก) ให้หอผู้ป่วยทารก จำนวน 2 กล่อง
คุณเกรียงศักดิ์ - คุณวชาไล มหิทธิกร คุณทนง มหิทธิกรและครอบครัว บริจาคตู้ปลอดเชื้อ/ชุดช่วยปั๊มเลือดและสารน้ำ มูลค่า 439,939 บาท
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี บริจาคชุดผ้าปูที่นอนสำหรับผู้ป่วยให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 47 ชุด
คุณสุปราณี ลิ้มเลิศดี บริจาคชุดผ้าปูที่นอนสำหรับผู้ป่วยให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
คุณชาตรี - คุณจุรีรัตน์ ไตรบัญญัติกุล บ.ไทยเย็น 1994 จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 110,000 บาท
คุณแม่สอิ้ง หอมพิกุล และคุณนภา ศรีเงินยวง บริจาคเก้าอี้พลาสติก 28 ตัว มูลค่า 5,600 บาท
คุณเล็กหงษ์ เพ็ชรสุวรรณ คุณละเอียด หัสดี และคุณอธิภัทร พันธุ์งาม บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น มูลค่า 27,900 บาท
คุณรัตนเดช ภัทรศิริ บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 4 เครื่อง มูลค่า15,560 บาท
คุณนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดสัญญาณชีพ มูลค่า 100,000 บาท
พลเอกอดุลยเดช อินทะพงษ์ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ และคุณโยธิน อารีย์การเลิศ บริจาคเครื่องมือแพทย์รวมมูลค่า 418,258 บาท และบริจาคเงินสด 5,605 บาท
...
...
คุณธีระ ฤทธิชัยฤกษ์ และครอบครัว บริจาครถเข็น จำนวน 10 คัน มูลค่า 23,000 บาท
ฤาษีพุทธบุตรและคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 383,000 บาท
คุณยุพิน แก้วประดิษฐ์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณวินัย หวังสกุล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 75,000 บาท
คุณคมกริช ขอเพิ่มทรัพย์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 157,000 บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเครื่องปั่นเซรั่ม (Lab) มูลค่า 145,000 บาท
คุณฐิติมา ทะวงศ์ พร้อมครอบครัว เพื่อนโรงเรียนปากช่อง คุณอภิเชษฐ ทะวงศ์ และเพื่อนๆ บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ รวมมูลค่า 24,000 บาท
คุณรมิดา อ่อนน้อม บริจาคซื้อที่นอนกันแผลกดทับ 3 หลัง และเครื่อง Printer สี 1 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ 5 ชุด มูลค่า 60,000 บาท
สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณปรีชา - คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม มอบภาพถ่ายพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) และบริจาคเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Bedside monitor)
คุณกนกกร เครือไวศยวรรณ และครอบครัว มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวม 150,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง รวมเงิน 290,000 บาท
คุณกาญจนา ชัยกังวาฬ บริจาคเตียงผู้ป่วย 2 เตียง รวมเงิน 58,000บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธุ์ บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณทุมมา แก้ววิชิต บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณนิเทศ เลิศลิมชลาลัย บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
นพ.ธงชัย - พญ. ปนัดดา เขมรัตน์ตระกูล บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณประมวล - คุณสมพงษ์ ไล้ทองดี บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท